Suapan Berita, Informasi & Dunia Islam

 

     linkkerjaya002  Edit_2014-02-11_2Tasauf  & Feqah (Sairussarikeen)

http://al-mustaqbal.net

Inilah Jalan Sufi !!!

Himpunan Hadis Nabi SAW Mengenai Keadaan Akhir Zaman Petanda Kiamat

Untuk renungan bersama…

Orang Yang Tak Sedarkan Diri
Daripada Abu Hurairah r.a. Bahawasanya Rasulullah SAW bersabda “Jika ada seseorang berkata, ramai orang telah rosak, maka orang yang berkata itu sendiri yang paling rosak di antara mereka” (HR Muslim)

Ahli Ibadat Yang Jahil Dan Ulama Yang Fasik
Daripada Anas r.a. Beliau berkata, bersabda Rasulullah SAW “Akan ada pada akhir zaman ahli ibadat yang jahil dan ulama yang fasik ” (HR Ibnu Ady)
[Orang jahil yang rajin beribadat dan ada pula orang alim yang fasik]

Menjual Agama Kerana Dunia
Daripada Abu Hurairah r.a. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda “Akan keluar pada akhir zaman orang-orang yang mencari keuntungan dunia dengan menjual agama. Mereka berpakaian di hadapan orang lain dengan pakaian yang dibuat daripada kulit kambing (berpura-pura zuhud dari dunia) untuk mendapat simpati orang ramai, dan perkataan mereka lebih manis daripada gula. Padahal hati mereka adalah hati serigala. Allah SWT berfirman kepada mereka “Apakah kamu tertipu dengan kelembutanKu? Ataukah kamu terlalu berani berbohong kepadaKu? Demi kebesaranKu, Aku bersumpah akan menurunkan suatu fitnah yang akan terjadi di kalangan mereka sendiri, sehingga orang yang alim (cendekiawan) pun akan menjadi bingung” (HR Tirmizi)

Pendusta Dan Pengkhianat
Daripada Abu Hurairah r.a. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda “Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh dengan tipuan. Pada waktu itu si pendusta dikatakan benar dan orang yang benar dikatakan dusta. Pengkhianat akan disuruh memegang amanah dan orang yang amanah dikatakan pengkhianat. Dan yang berkesempatan berbicara (cuba membetulkan) hanyalah golongan “Ruwaibidhah”. Sahabat bertanya “Apakah Ruwaibidhah itu wahai Rasulullah?” Nabi SAW menjawab “Orang kerdil, hina, dan tidak mengetahui bagaimana hendak mengurus orang yang ramai” (HR Ibnu Majah)

Kefasikan Berleluasa
Daripada Abu Hurairah r.a, bahawasanya Rasulullah SAW bersabda “Bersegeralah kamu beramal sebelum menemui fitnah (ujian berat) seumpama malam yang sangat gelap. Seseorang yang masih beriman pada waktu pagi, kemudian pada waktu petang dia sudah menjadi kafir, atau seseorang yang masih beriman pada waktu petang, kemudian pada keesokan harinya dia sudah menjadi kafir. Dia telah menjual agamanya dengan sedikit harta benda dunia” (HR Muslim)

Penindasan Terhadap Umat Islam
Daripada Tsauban r.a. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda “Hampir tiba suatu zaman di mana bangsa-bangsa dari seluruh dunia akan datang mengerumuni kamu bagaikan orang-orang yang kelaparan mengerumuni bekas hidangan mereka” Maka salah seorang sahabat bertanya “Apakah kerana kami sedikit pada hari itu?” Nabi SAW menjawab “Bahkan kamu pada hari itu terlalu ramai, tetapi kamu umpama buih pada masa banjir, dan Allah akan mencabut rasa gentar terhadap kamu daripada hati musuh-musuh kamu, dan Allah akan melemparkan ke dalam hati kamu penyakit ‘wahan’. Seorang sahabat bertanya “Apakah ‘wahan’ itu, wahai Rasulullah?” Rasulullah menjawab “Cinta dunia dan takut mati” (HR Abu Daud)

Namanya Saja Islam
Daripada Ali bin Abi Thalib r.a. Beliau berkata, telah bersabda Rasulullah SAW “Telah hampir tiba suatu zaman, di mana tidak ada lagi dari Islam kecuali hanya namanya, dan tidak ada lagi dari Al-Quran kecuali hanya tulisannya. Masjid-masjid mereka indah, tetapi kosong daripada hidayah. Ulama mereka adalah sejahat-jahat makhluk yang ada di bawah langit. Daripada merekalah keluar fitnah, dan kepada mereka jua fitnah itu akan kembali ” (HR Al-Baihaqi)

Budaya Barat Ikutan Umat Islam Kini
Daripada Abu Sa’id Al-Khudri r.a. Beliau berkata, bahawasanya Rasulullah SAW bersabda “Kamu akan mengikut jejak langkah umat-umat sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga jikalau mereka masuk ke lubang biawak sekalipun kamu akan mengikut mereka” Sahabat bertanya “Ya Rasulullah! Apakah Yahudi dan Nasrani yang Tuan maksudkan?” Nabi SAW menjawab “Siapa lagi?” (HR Muslim)

Ulama Tidak Dipedulikan
Daripada Sahl bin Saad as-Sa ‘idi r.a. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda “Ya Allah! Janganlah Engkau menemukan aku dan mudah-mudahan kamu juga tidak bertemu dengan suatu zaman di mana para ulama sudah tidak diikuti lagi, dan orang yang penyantun sudah tidak dihiraukan lagi. Hati mereka seperti hati orang Ajam, lidah mereka seperti lidah orang Arab” (HR Ahmad)

Ulama Agama Semakin Berkurang
Daripada Abdullah bin Amr bin ‘Ash r.a. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda “Bahawasanya Allah SWT tidak akan mencabut (menghilangkan) ilmu dengan sekali gus daripada manusia. Tetapi Allah SWT menghilangkan ilmu agama dengan mematikan para ulama. Apabila telah ditiadakan para ulama, orang banyak akan memilih orang-orang jahil sebagai pemimpinnya. Apabila pemimpin yang jahil itu ditanyakan, mereka akan berfatwa tanpa ilmu pengetahuan. Mereka sesat dan menyesatkan orang lain” (HR Muslim)

Golongan Anti Hadis
Daripada Miqdam bin Ma’dikariba r.a. Beliau berkata, bahawasanya Rasulullah SAW bersabda “Hampir tiba suatu zaman di mana seorang lelaki yang sedang duduk bersandar di atas kursi kemegahannya, lalu disampaikan kepadanya sebuah hadis dari hadisku maka dia berkata “Pegangan kami dan kamu hanyalah kitab Allah sahaja. Apa yang dihalalkan oleh Al-Quran kami halalkan. Dan apa yang ia haramkan kami haramkan” (Kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya) “Padahal apa yang diharamkan Rasulullah SAW itu samalah hukumnya dengan apa yang diharamkan Allah SWT” (HR Abu Daud dan Ibnu Majah)

Berbangga-Bangga Dengan Masjid
Dari Anas bin Malik r.a. Bahawasanya Rasulullah SAW bersabda “Tidak terjadi hari Kiamat sehingga umatku bermegah-megah dengan bangunan masjid” (HR Abu Daud)

Tak Ada Imam Untuk Solat Berjemaah
Daripada Salamah binti al-Hurr r.a. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda “Akan datang suatu zaman, pada waktu itu orang banyak berdiri tegak beberapa lama, kerana mereka tidak mendapatkan orang yang dapat mengimami mereka solat” (HR Ibnu Majah)

Penyakit Umat Islam Masa Kini
Daripada Abu Hurairah r.a. Katanya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda “Umatku akan ditimpa penyakit -penyakit yang pernah menimpa umat-umat terdahulu” Sahabat bertanya “Apakah penyakit-penyakit umat-umat terdahulu itu?” Nabi SAW menjawab “Penyakit-penyakit itu adalah, 1.Terlalu sombong, 2.Terlalu mewah, 3.Mengumpulkan harta sebanyak mungkin, 4.Tipu menipu dalam merebut harta benda dunia, 5.Saling memarahi, 6.Dengki-mendengki sehingga menjadi zalim menzalimi” (HR Hakim)

Perangkap Riba
Daripada Abu Hurairah r.a. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda “Akan tiba suatu zaman, tidak ada seorang pun kecuali dia terlibat dalam memakan harta riba. Kalau dia tidak memakannya secara langsung, dia akan terkena debunya” (HR Ibnu Majah)

Manusia Tak Peduli Mengenai Sumber Pendapatannya
Daripada Abu Hurairah r.a. Beliau berkata, bersabda Rasulullah saw, “Akan datang suatu zaman seseorang tidak mempedulikan daripada mana dia mendapatkan harta, apakah dari sumber yang halal atau pun haram” (Riwayat Muslim)

Banyaknya Sumber Galian
Daripada Ibnu Omar r.a. Beliau berkata “Pada suatu masa dibawa ke hadapan Rasulullah SAW sepotong emas. Dan emas itu adalah emas zakat yang pertama sekali dikutip. Emas itu telah dibawa oleh Bani Sulaim dari lombong (galian) mereka. Maka sahabat berkata “Wahai Rasulullah! Emas ini adalah hasil galian kita” Lalu Nabi SAW menjawab “Nanti kamu akan dapati banyak galian-galian, dan yang akan menguruskannya adalah orang-orang yang jahat ” (HR Baihaqi)

Khamar
Daripada Abu Malik Al-Asy’ari r.a. Katanya Rasulullah SAW bersabda “Sesungguhnya akan ada sebahagian dari umatku yang meminum khamar dan mereka menamakannya dengan nama yang lain. Sambil diiringi dengan alunan muzik dan suara biduanita. Allah SWT akan menenggelamkan mereka ke dalam bumi dan Allah SWT akan mengubah mereka menjadi kera atau babi” (HR Ibnu Majah)

Banyaknya Perzinaan
Dari Anas r.a. Beliau berkata “Aku akan menceritakan kepada kamu sebuah Hadis yang tidak ada orang lain yang akan menceritakannya setelah aku. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda “Di antara tanda kiamat ialah sedikit ilmu, banyak kejahilan, banyak perzinaan, banyak kaum perempuan dan sedikit kaum lelaki, sehingga nanti seorang lelaki akan mengurus lima puluh orang perempuan” (HR Bukhari Muslim)

Berpakaian Tetapi Telanjang
Daripada Abu Hurairah r.a. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda ”Ada dua golongan yang akan menjadi penghuni Neraka, keduanya belum pernah aku melihat mereka. Pertama, golongan (penguasa) yang mempunyai cambuk bagaikan ekor sapi yang digunakan untuk memukul orang. Kedua, perempuan yang berpakaian tetapi telanjang, lenggang-lenggok sewaktu berjalan, mengayun-ayunkan bahu. Kepala mereka bagaikan bonggol (belakang unta). Kedua golongan ini tidak akan masuk syurga, malah tidak akan dapat mencium bau harumnya. Sesungguhnya keharuman syurga itu akan terhidu dari jarak perjalanan yang sangat jauh (HR Muslim)

Perilaku Manusia Masa Kini
Dari Aisyah r.a. Dia berkata “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda “Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga seorang anak menjadi sebab kemarahan (bagi ibu bapanya), hujan akan menjadi panas, akan bertambah banyak orang yang tercela dan akan berkurang orang yang baik, anak-anak menjadi berani melawan orang tua, dan orang yang jahat berani melawan orang-orang baik” (HR Thabrani)

Anak Menjadi Tuan Kepada Ibunya
Daripada Umar bin al-Khattab r.a. (dalam sebuah hadis yang panjang), …kemudian Jibrail bertanya kepada Rasulullah SAW ” Maka khabarkan kepadaku tentang hari kiamat?” Lalu Nabi SAW menjawab, “Orang yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada orang yang bertanya” Maka Jibrail berkata “Kalau begitu cuba khabarkan kepadaku tanda-tandanya” maka Nabi SAW menjawab “Bahawa hamba akan melahirkan tuannya dan engkau melihat orang berjalan tanpa kasut dan orang yang bertelanjang lagi miskin yang hanya menggembala kambing itu berlumba-lumba untuk membuat binaan” (Riwayat Muslim)

Peperangan Demi Peperangan
Daripada Abu Hurairah r.a, katanya Rasulullah SAW bersabda “Hari kiamat tidak akan terjadi sehingga harta benda melimpah ruah dan timbul banyak fitnah dan sering terjadi “al-Harj”. Sahabat bertanya “Apakah al-Harj itu wahai Rasulullah?” Nabi SAW menjawab “Peperangan, peperangan, peperangan” Beliau mengucapkannya tiga kali. (HR Ibnu Majah)

Perang Di Sekitar Sungai Furat (Iraq) Kerana Berebut Kekayaan
Daripada Abu Hurairah r.a, bahawasanya Rasulullah SAW bersabda “Tidak terjadi hari kiamat sehingga Sungai Furat (Sungai Euphrates, Iraq) menjadi surut airnya sehingga kelihatan sebuah gunung dari emas. Banyak orang yang terbunuh kerana merebutnya. Maka terbunuhlah sembilan puluh sembilan daripada seratus orang yang berperang. Dan masing-masing yang terlibat berkata “Mudah-mudahan akulah orang yang selamat itu” Di dalam riwayat lain disebutkan “Sudah dekat suatu masa di mana Sungai Furat akan menjadi surut airnya lalu kelihatan perbendaharaan dari emas, maka siapa sahaja yang hadir di situ janganlah dia mengambil sesuatu pun dari harta tersebut” (HR Bukhari Muslim)
[Terdapat sebahagian pihak yang menyatakan bahawa perkataan emas di dalam Hadis ini sebenarnya petroleum ]

Waktu Terasa Pendek
Daripada Anas bin Malik r.a. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda “Tidak akan terjadi kiamat sehingga waktu terasa pendek, maka setahun dirasakan seperti sebulan, sebulan dirasakan seperti seminggu, seminggu dirasakan seperti sehari, sehari dirasakan seperti satu jam dan satu jam dirasakan seperti satu kilatan api” (HR Tirmizi)

Hilangnya Sifat Amanah
Daripada Huzaifah bin Al-Yaman r.a. Katanya, …”Kemudian jadilah orang ramai berjual beli, maka hampir sahaja tiada seorang pun yang suka menunaikan amanah, sehingga dikatakan orang bahawasanya di kalangan Bani Fulan (di kampung yang tertentu) itu ada seorang yang sangat baik memegang amanah, sangat terpercaya dan orang ramai mengatakan “Alangkah tekunnya dia dalam bekerja, alangkah indahnya pekerjaannya, alangkah cerdik otaknya. Padahal di dalam hatinya sudah tiada lagi keimanan sekali pun hanya seberat timbangan biji sawi.” (HR Bukhari & Muslim)

Islam Akan Pudar Secara Perlahan-Lahan
Daripada Huzaifah bin al-Yaman r.a. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda “Islam akan lenyap seperti hilangnya corak pada pakaian, sehingga orang tidak mengerti apakah yang dimaksudkan dengan puasa, apakah yang dimaksudkan dengan solat, apakah yang dimaksudkan dengan nusuk (ibadah), dan apakah yang dimaksudkan dengan sedekah. Al-Quran akan hilang semuanya pada suatu malam sahaja, maka tidak ada yang tertinggal di permukaan bumi ini darinya walaupun hanya satu ayat. Sesungguhnya yang ada hanya beberapa kelompok manusia, di antaranya orang tua, lelaki dan perempuan. Mereka hanya dapat berkata, Kami sempat menemui nenek moyang kami mengucapkan kalimat LAILAHAILLALLAH, lalu kami pun mengucapkannya juga” (HR Ibnu Majah)

Bilakah Akan Terjadi Kehancuran?
Daripada Abu Hurairah r.a. Beliau berkata “Pada suatu hari ketika Nabi SAW sedang berada dalam suatu majlis dan berbicara dengan orang yang hadir, tiba-tiba datang seorang A’rabi (Arab Badwi) lalu dia bertanya kepada Rasulullah SAW “Bilakah akan terjadi hari Kiamat?” Nabi SAW terus saja berbicara. Sebahagian yang hadir berkata “Beliau (Nabi SAW) mendengar apa yang ditanyakan, tetapi pertanyaan itu tidak disenanginya” Sementara yang lain berkata “Sesungguhnya beliau tidak mendengar pertanyaan itu” Sehingga apabila Nabi SAW selesai berbicara, beliau bersabda “Di mana orang yang bertanyakan mengenai hari Kiamat tadi?” Lalu Arab Badwi itu menyahut “Ya! Saya wahai Rasulullah” Maka Nabi SAW bersabda “Apabila amanah telah disia-siakan maka tunggulah hari Kiamat” Arab Badwi itu bertanya pula, “Apa yang dimaksudkan dengan mensia-siakan amanah itu?” Nabi SAW menjawab “Apabila urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kedatangan hari Kiamat” (HR Bukhari)

Kebinasaan Umat Islam
Daripada Ummul Mukminin , Zainab binti Jahsy (isteri Rasulullah SAW), beliau berkata,”(Pada suatu hari) Rasulullah SAW masuk ke dalam rumahnya dengan keadaan cemas sambil bersabda, LAILAHAILLALLAH, celaka (binasa) bagi bangsa Arab dari kejahatan (malapetaka) yang sudah hampir menimpa mereka. Pada hari ini telah terbuka dari dinding Yakjud dan Makjud seperti ini”, dan Baginda menemukan ujung jari dan ujung jari yang sebelahnya (jari telunjuk) yang dengan itu mengisyaratkan seperti bulatan. Saya (Zainab binti Jahsy) lalu bertanya “Ya Rasulullah! Apakah kami akan binasa sedangkan di kalangan kami masih ada orang-orang yang soleh?” Lalu Nabi SAW bersabda “Ya, jikalau kejahatan sudah terlalu banyak” (Riwayat Bukhari & Muslim)

Punca Kebinasaan Seseorang
Dari Abu Hurairah r.a. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda “Akan datang suatu zaman di mana orang yang beriman tidak akan dapat menyelamatkan imannya, kecuali apabila dia lari membawanya dari puncak bukit ke puncak bukit yang lain, dan dari suatu gua ke gua yang lain. Maka apabila zaman itu telah tiba, segala sumber pendapatan tidak dapat diperoleh kecuali dengan melaksanakan sesuatu yang menyebabkan kemurkaan Allah SWT. Apabila ini telah terjadi, maka kebinasaan seseorang adalah disebabkan memenuhi kehendak isteri dan anak-anaknya. Kalau dia tidak mempunyai isteri dan anak, maka kebinasaannya disebabkan memenuhi kehendak kedua ibu bapanya. Dan jikalau ibu bapanya sudah tidak ada lagi, maka kebinasaannya disebabkan mengikuti kehendak keluarganya atau disebabkan mengikuti kehendak jiran tetangganya” Sahabat bertanya “Wahai Rasulullah SAW, apakah maksud perkataan engkau itu?” Nabi SAW menjawab “Mereka akan menghinanya dengan kesempitan hidupnya. Maka ketika itu sesungguhnya dia telah menceburkan dirinya ke jurang-jurang kebinasaan yang akan menghancurkan dirinya” (HR Baihaqi)

Perselisihan Yang Banyak
Daripada Abi Nijih ‘Irbadh bin Sariyah r.a. Beliau berkata “Telah menasihati kami Rasulullah SAW akan satu nasihat yang menggetarkan hati kami dan menitiskan air kami ketika mendengarnya, lalu kami berkata, Ya Rasulullah! Seolah-olah ini adalah nasihat yang terakhir sekali maka berikanlah pesanan kepada kami” Lalu baginda pun bersabda “Aku berwasiat akan kamu supaya sentiasa bertakwa kepada Allah dan mendengar serta taat (kepada pemimpin) sekali pun yang memimpin kamu itu hanya seorang hamba. Sesungguhnya sesiapa yang panjang umurnya daripada kamu pasti dia akan melihat perselisihan yang banyak. Maka hendaklah kamu berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa Ar Rasyidin Al Mahdiyin (Khalifah-khalifah yang mengetahui kebenaran dan mendapat pimpinan ke jalan yang benar) dan gigitlah sunah-sunah itu dengan gigi geraham dan jauhilah perkara-perkara yang baru (bid’ah) yang diada-adakan, kerana sesungguhnya tiap-tiap bid’ah itu adalah sesat” (Riwayat Abu Daud dan Tirmizi)

Golongan Yang Selamat
Daripada ‘Auf bin Malik r.a. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda “Umat Yahudi telah berpecah-belah menjadi tujuh puluh satu golongan, maka hanya satu golongan sahaja yang masuk syurga dan yang tujuh puluh akan masuk neraka. Umat Nasrani telah berpecah belah menjadi tujuh puluh dua golongan, maka tujuh puluh satu golongan masuk neraka dan hanya satu golongan sahaja yang masuk syurga. Demi Tuhan yang diriku di dalam kekuasaanNya, umatku akan berpecah belah menjadi tujuh puluh tiga golongan, hanya satu golongan sahaja yang masuk syurga dan tujuh puluh dua akan masuk neraka. Sahabat bertanya “Golongan mana yang selamat?” Nabi SAW menjawab “Mereka adalah jemaah” (HR Ibnu Majah)

Orang Asing
Daripada Abu Hurairah r.a. Beliau berkata, Bersabda Rasulullah SAW “Islam mula berkembang dalam keadaan asing. Dan ia akan kembali asing pula. Maka beruntunglah orang-orang yang asing” (HR Muslim)

Kepayahan Orang Yang Beriman
Daripada Anas r.a. Berkata Rasulullah SAW bersabda ”Akan datang pada manusia suatu zaman di mana orang yang berpegang teguh di antara mereka kepada agamanya laksana orang yang memegang bara api. (HR Tarmizi)

Kesusahan Itu Lebih Baik Daripada Kesenangan
Daripada Ali bin Abi Thalib r.a “Bahawasanya kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW di dalam masjid. Tiba-tiba datang Mus’ab bin Umair r.a. Dan tidak ada di badannya kecuali hanya selembar selendang yang bertampal dengan kulit. Tatkala Rasulullah SAW melihat kepadanya. Baginda menangis dan menitiskan air mata kerana mengenangkan kemewahan Mus’ab ketika berada di Mekah dahulu (kerana sangat dimanjakan oleh ibunya), dan kerana memandang nasib Mus’ab sekarang (ketika berada di Madinah sebagai seorang Muhajirin yang meninggalkan segala harta benda dan kekayaan di Mekah). Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda “Bagaimanakah keadaan kamu pada suatu hari nanti, pergi pada waktu pagi dengan satu pakaian, dan pergi pada waktu petang dengan pakaian yang lain pula. Dan apabila diberikan satu hidangan, diletakkan pula satu hidangan yang lain. Dan kamu menutupi (menghiasi) rumah kamu sebagaimana kamu memasang kelambu Kaabah?” Maka jawab sahabat “Wahai Rasulullah, tentunya keadaan kami pada waktu itu lebih baik daripada keadaan kami pada hari ini. Kami akan memberikan perhatian sepenuhnya kepada masalah ibadat sahaja dan tidak bersusah payah lagi untuk mencari rezeki” Lalu Nabi SAW bersabda “Tidak! Keadaan kamu hari ini adalah lebih baik daripada keadaan kamu pada hari itu” (HR Tirmizi)

Golongan Yang Sentiasa Menang
Daripada Mughirah bin Syu’bah r.a. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda “Sentiasa di kalangan umatku ada golongan yang sentiasa menang (dalam perjuangan mereka), sehingga sampailah pada suatu waktu yang dikehendaki Allah SWT. Mereka senantiasa menang. (HR Bukhari)
Author: Ayob Hussin
Posted: October 23, 2014, 1:54 am


20 Rahsia Besar Berkaitan Al-Quran Al-Karim

Matlumat terpenting berkaitan Al-Quran Al-Karim:

1-Al-Quran diturunkan dalam tempoh 23 tahun.

2-Ayat Al-Quran diturunkan di Mekah selama 13 tahun.

3-Ayat Al-Quran diturunkan di Madinah selama 10 tahun.

4-Jumlah Juzuk dalam Al-Quran 30 Juzuk.

5-Jumlah Hizib dalam Al-Quran 60 Hizib.

6-Jumlah Surah dalam Al-Quran 114 Surah.

7-Jumlah Rubuk dalam Al-Quran 240 Rubuk.

8-Al-Quran juga dikenali dengan 55 nama yang lain.

9-Bilangan patah perkataan dalam Al-Quran adalah 77439 patah perkataan.

10-Bilangan ayat dalam Al-Quran adalah 6236 ayat.

11-Bilangan huruf dalam Al-Quran adalah 321250 huruf.

12-Surah paling Agong dalam Al-Quran adalah surah Al-Fatihah.

13-Ayat paling Agong dalam Al-Quran adalah surah Al-Kursy.

14-Surah paling panjang dalam Al-Quran adalah surah Al-Baqarah.

15-Ayat paling panjang dalam Al-Quran adalah ayat berkaitan dengan hutang.

16-Perkataan paling panjang dalam Al-Quran adalah Faasiqoinakumuhu.

17-Perkataan paling pendek dalam Al-Quran adalah Toha.

18-Surah yang memiliki 1/3 daripada khasiat Al-Quran adalah surah Al-Ikhlas.

19-Surah yang menjadi Jantung atau Hati Al-Quran adalah surah Yasin.

20-Surah yang paling Indah dalam Al-Quran adalah surah Ar-Rahman.

*Sumber dari peribadirasulullah.wordpress.com
Author: Ayob Hussin
Posted: October 23, 2014, 1:47 am
Uwais Al-Qarni : Tidak terkenal di bumi, terkenal di langit
Rasulullah SAW pernah berpesan kepada Saidina Umar r.a. dan Saidina Ali k.w.: “Akan lahir di kalangan Tabiin seorang insan yang doanya sangat makbul.
Namanya Uwais al-Qarni dan dia akan lahir di zaman kamu. Kamu berdua pergilah mencari dia. Dia akan datang dari arah Yaman, dia dibesarkan di Yaman. Dia akan muncul di zaman kamu, carilah dia. Kalau berjumpa dengan dia minta tolong dia berdoa untuk kamu berdua.”
Saidina Umar dan Saidina Ali lalu sama-sama menanyakan kepada Rasulullah SAW: “Apakah yang patut saya minta daripada Uwais al-Qarni, ya Rasulullah?”
Rasulullah SAW menjawab: “Mintalah kepadanya agar dia berdoa kepada Allah agar Allah ampunkan dosa-dosa kalian."
Memang benarlah kata-kata Rasulullah SAW, Uwais al-Qarni akhirnya muncul di zaman Saidina Umar dan Saidina Ali. Mereka memang menunggu dan mencari kabilah-kabilah yang datang dari Yaman ke Madinah, akhirnya bertemu juga dengan Uwais al-Qarni. Pada pandangan mata kasar, tidak mungkin dia orang yang Rasulullah SAW maksudkan kerana di kalangan orang awam, Uwais dianggap sebagai seorang yang kurang waras.
Uwais Al-Qarni adalah seorang yang berpenyakit sopak, badannya putih, yakni putih penyakit yang tidak digemari. Walaupun dia seorang berpenyakit sopak, dia adalah seorang yang soleh yang amat mengambil berat tentang ibunya yang uzur dan lumpuh. Dia telah begitu tekun untuk mendapatkan keredhaan ibunya. Bapa dia meninggal dunia ketika dia masih kecil lagi. Beliau berpenyakit sopak sejak dilahirkan dan ibunya menjaganya sampai beliau dewasa.
Suatu hari ibunya memberitahu kepada Uwais bahawa dia ingin untuk mengerjakan haji. Dia menyuruh Uwais supaya berikhtiar agar dia dapat membawanya ke Mekah untuk menunaikan haji.
Sebagai seorang yang miskin, Uwais tidak berdaya untuk mencari perbelanjaan untuk ibunya kerana pada zaman itu kebanyakan orang pergi menunaikan haji dari Yaman ke Mekah perlu menyediakan beberapa ekor unta yang dipasang di atasnya ‘Haudat’. Haudat ialah sebuah rumah kecil yang diletakkan di atas unta untuk melindungi panas matahari dan hujan, selesa namun perbelanjaannya mahal. Uwais tidak mampu untuk menyediakan yang demikian. Beliau tidak memiliki unta dan juga tidak mampu untuk membayar sewa.
Pada suatu hari, ibu Uwais yang semakin uzur berkata kepada anaknya: “Anakku, mungkin ibu dah tak lama lagi akan bersama dengan kamu, ikhtiarkanlah agar ibu dapat mengerjakan haji.”
Uwais mendapat suatu ilham. Dia membeli seekor anak lembu yang baru lahir dan sudah habis menyusu. Dia membuat sebuah rumah kecil di atas sebuah ‘Tilal’ iaitu sebuah tanah tinggi (rumah untuk lembu itu di atas bukit).
Apa yang dia lakukan, pada petang hari beliau akan mendukung anak lembu untuk naik ke atas Tilal. Pagi esoknya beliau akan mendukung lembu itu turun dari Tilal tersebut untuk diberi makan. Itulah yang dilakukannya setiap hari. Ada ketikanya dia mendukung lembu itu mengelilingi bukit tempat dia memberi lembu itu makan. Perbuatan yang dilakukannya ini menyebabkan orang mengatakan beliau kurang waras.
Memang pelik, membuatkan rumah untuk lembu di atas bukit, kemudian setiap hari mengusung lembu, petang dibawa naik, pagi dibawa turun bukit. Namun sebenarnya jika dilihat di sebaliknya, Uwais seorang yang bijak. Lembu yang asalnya hanya 20kg, selepas enam bulan lembu itu sudah menjadi 100kg. Otot-otot tangan dan badan Uwais pula menjadi kuat hinggakan dengan mudah mengangkat lembu seberat 100kg turun dan naik bukit setiap hari.
Selepas lapan bulan, apabila sampai musim haji, rupa-rupanya perbuatannya itu adalah satu persediaan untuk dia membawa ibunya mengerjakan haji. Dia telah memangku ibunya dari Yaman sampai ke Mekah dengan kedua tangannya. Di belakangnya dia meletakkan barang-barang keperluan seperti air, roti dan sebagainya. Lembu yang beratnya 100kg boleh didukung dan dipangku inikan pula ibunya yang lebih ringan.
Dia membawa (mendukung dan memangku) ibunya dengan kedua tangannya dari Yaman ke Mekah, mengerjakan Tawaf, Saie dan di Padang Arafah dengan senang sahaja. Dan dia juga memangku ibunya dengan kedua tangannya pulang semula ke Yaman dari Mekah.
Setelah pulang semula ke Yaman, ibunya bertanya: “Uwais, apa yang kamu doakan sepanjang kamu berada di Mekah?”
Uwais menjawab: “Saya berdoa minta supaya Allah mengampunkan semua dosa-dosa ibu”.
Ibunya bertanya lagi: “Bagaimana pula dengan dosa kamu?”
Uwais menjawab: “Dengan terampun dosa ibu, ibu akan masuk syurga. Cukuplah ibu redha dengan saya, maka saya juga masuk syurga."
Ibunya berkata lagi: “Ibu inginkan supaya engkau berdoa agar Allah hilangkan sakit putih (sopak) kamu ini."
Uwais berkata: “Saya keberatan untuk berdoa kerana ini Allah yang jadikan. Kalau tidak redha dengan kejadian Allah, macam saya tidak bersyukur dengan Allah Ta’ala."
Ibunya menambah: “Kalau ingin masuk ke syurga, mesti taat kepada perintah ibu. Ibu perintahkan engkau berdoa."
Akhirnya Uwais tidak ada pilihan melainkan mengangkat tangan dan berdoa. Uwais lalu berdoa seperti yang diminta oleh ibunya supaya Allah menyembuhkan putih yang luar biasa (sopak) yang dihidapinya itu. Namun kerana dia takut masih ada dosa pada dirinya, dia berdoa: “Tolonglah ya Allah! Kerana ibuku, aku berdoa hilangkan yang putih pada badanku ini melainkan tinggalkanlah sedikit.”
Allah SWT lalu menyembuhkan serta merta, hilang putih sopak di seluruh badannya kecuali tinggal satu tompok sebesar duit syiling di tengkuknya. Tanda tompok putih kekal pada Uwais kerana permintaannya, kerana ini (sopak) adalah anugerah, maka inilah tanda pengenalan yang disebut Rasulullah SAW kepada Saidina Umar dan Saidina Ali: "Tandanya kamu nampak di belakangnya ada satu bulatan putih, bulatan sopak. Kalau berjumpa dengan tanda itu, dialah Uwais al-Qarni."
Tidak lama kemudian, ibunya meninggal dunia. Dia telah menunaikan kesemua permintaan ibunya. Selepas itu dia telah menjadi orang yang paling tinggi martabatnya di sisi Allah. Saidina Umar dan Saidina Ali dapat berjumpa dengan Uwais dan seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, mereka meminta supaya Uwais berdoa agar Allah SWT berkenan mengampuni semua dosa-dosa mereka berdua.
Ketika Uwais al-Qarni berjumpa Saidina Umar dan Saidina Ali, beliau berkata: “Aku ini datang dari Yaman ke Madinah kerana aku ingin menunaikan wasiat Rasulullah SAW kepada kamu iaitu supaya kamu berdua berjumpa dengan aku." Maka Uwais pun telah mendoakan untuk mereka berdua.
Setelah itu Saidina Umar, yang ketika itu memegang jawatan Khalifah, bertanya kepadanya: "Anda hendak pergi ke mana?” “Kufah”, jawab Uwais. Saidina Umar bertanya lagi: “Mahukah aku tuliskan surat kepada Gabenor Kufah agar melayanimu?” Uwais menjawab: “Berada di tengah-tengah orang ramai sehingga tidak dikenali lebih aku sukai.” (HR Muslim)
Demikianlah kisah Uwais Al-Qarni yang amat taat dan kasih kepada ibunya. Seorang Wali Allah yang tidak terkenal di bumi, tetapi amat terkenal di langit.
Wallahua’lam.
Author: Ayob Hussin
Posted: October 20, 2014, 2:08 am


Author: Ayob Hussin
Posted: October 17, 2014, 5:02 am
Jalan Pulang Ke Pangkuan Tuhan Terlalu Luas
ANTARA keistimewaan Islam yang agung ini adalah jalan pulang ke pangkuan agama ini amat luas terbuka dan tidak membebankan. Peluang seorang insan kembali ke pangkuan keampunan dan keredaan Allah tidak pernah disekat oleh sebarang jarak waktu, latar diri, keturunan, atau harta.
Sesiapa yang ingin pulang ke pangkuan Allah tidak pernah dihalang oleh agama ini disebabkan jenis dosanya atau keturunan, usianya yang lanjut, atau apa sahaja.
Seseorang yang ingin kembali kepada Allah diterima oleh kerahmatan-Nya dengan syarat insan tersebut menyesali kesilapannya, benar-benar memohon keampunan dan berazam tidak mengulangi kesalahan lalu.
Jika kesalahan itu sesama insan lain, dia memohon maaf dari yang dizalimi. Jika tidak mampu, bimbang mudarat yang lebih besar jika permohonan maaf dibuat, serahkan sahaja urusannya itu kepada Allah dan Allah Maha Mengetahui kadar kemampuan hamba-hamba-Nya.
Firman Allah dalam surah Ali ‘Imran 135-136:
(maksudnya)
Dan mereka yang apabila melakukan perbuatan keji, atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat kepada Allah lalu memohon ampun dosa-dosa mereka – dan sememangnya tidak ada yang mengampunkan dosa-dosa melainkan Allah – dan mereka juga tidak meneruskan (perbuatan buruk) yang mereka telah lakukan itu, sedang mereka mengetahui (akan salahnya dan akibatnya).
Orang- orang yang demikian sifatnya, balasannya adalah keampunan dari Tuhan mereka, dan syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, mereka kekal di dalamnya; dan yang demikian itulah sebaik-baik balasan (bagi) orang-orang yang beramal.
Islam bukan seperti sesetengah ajaran yang menyuruh seseorang yang berdosa membuat pengakuan di hadapan orang agama, atau melakukan upacara yang menyeksa diri demi penghapusan dosa seperti melukakan diri atau berjalan atas bara api atau membuat bayaran penebusan.
Author: Ayob Hussin
Posted: October 15, 2014, 4:36 pm


Doa dari seorang sufi
Author: Ayob Hussin
Posted: October 12, 2014, 10:43 am
TASAWWUF
Q. Kenapa amalan harian begitu dititikberatkan dalam jalan kerohanian?
A. Harus kita ingatkan bahawa jalan kerohanian bukan jalan teori tetapi jalan amali dan praktikal. Kita tidak mahu banyak berteori kerana teori hanyalah peringkat ilmu sahaja yang tidak mencecah ke hati sanubari dan tidak mampu meninggalkan bekas dan kesan pada nafsu. Tasawuf adalah ilmu amali yang membersihkan hati dan mengawal nafsu. Manusia hari ini ramai yang ada ilmu tetapi tidak ramai yang beramal dengan ilmunya. Hatta di kalangan para asatizah sendiri termasuk al-faqir. Umat Islam hari ini perlu beramal dengan ilmu yang dimiliknya barulah ada kesan. Mengamalkan ilmu yang dimiliki akan memberi bekas terhadap hatinya sehingga mampu menerima ilmu langsung dari Allah SWT atau yang sering disebutkan ‘ilmu ladunni’.
Sebab itu dikatakan “Sesiapa yang beramal dengan ilmu yang dia ketahui, nescaya Allah akan mewariskan padanya ilmu yang dia tidak ketahui”. Oleh itu, bagi mereka yang menjalani mana-mana jalan tarekat muktabar, mereka akan diminta supaya melazimkan dengan amalan-amalan harian tertentu sehinggakan seolah-olahnya menjadi wajib atas diri mereka oleh para sheikh yang murshid. Ianya umpama seorang guru sekolah yang mewajibkan anak muridnya membuat kerja-kerja sekolah di rumah atau ringkasnya dipanggil “kerja rumah” sebagai suatu usaha latihan untuk beliau lebih mahir dan cekap dengan ilmu yang telah dipelajarinya di sekolah.
Walaupun mungkin dari segi bilangan yang ditetapkan itu tiada sandarannya dari mana-mana sumber, namun dari segi amalan itu sendiri ianya merupakan nas umum dan terdapat galakan menganjurkannya. Secara umumnya, kita pernah nyatakan sebelum ini bahawa para murid dikehendaki mengerjakan semua yang wajib, meninggalkan semua yang haram, ditambah lagi berusaha sedaya upaya mengerjakan sebanyak mungkin semua amalan yang sunat dan meninggalkan sebanyak mungkin amalan yang makruh. Ini termasuklah mendirikan Solat Fardhu dan bagi lelaki digalakkan berjemaah di masjid.
Mengqada’kan semua Solat Fardhu yang ditinggalkan dan mendirikan Solat-Solat Sunat yang dianjurkan. Solat Tahajjud merupakan amalan yang tidak sepatutnya ditinggalkan oleh mereka yang ingin mendekatkan diri dengan Allah SWT di mana anjurannya terlalu banyak antaranya mafhum hadith yang menyebut pada penghujung sepertiga malam, Allah SWT akan berkata: “Adakah sesiapa yang memanggil Aku, agar Aku menjawab panggilannya, adakah sesiapa yang meminta sesuatu dariKu, agar Aku penuhi permintaannya, adakah sesiapa yang memohon keampunan dariKu agar Aku mengampuninya” [Bukhari, 2.66:1145]. Bangkit di malam hari bermunajat kepada Allah SWT dan mengatakan kepadaNya bahawa kita cintakanNya, berterima kasih atas segala nikmatNya, dan memohon keampunan darinya. Apabila kita khuatir tidak mampu bangkit untuk Solat Tahajud di sepertiga malam atau ketika dalam musafir dan dikhuatiri kepenatan, maka solatlah sebelum tidur. Jangan sekali-kali meninggalkan Solat Tahajud bagi mereka yang ingin mendekatkan diri dengan Allah SWT kerana Solat Tahajut adalah kunci besar dan rahsia untuk taqarrub kepada Allah. Begitu juga Solat Dhuha, Solat Witir, Solat Hajat, Solat Istikharah dan lain-lain hendaklah dilazimkan dan bukannya dikerjakan sekali sekali sepertimana orang awam.
Q.? Apakah amalan harian turut melibatkan membaca al-Qur’an
A. Ya, sudah tentu. Hubungan akrab dengan Allah tidak mungkin terjalin tanpa kita meluangkan masa membaca “pesanan-pesanan” dan perintah yang diarahkan oleh Allah SWT. Membacanya bukan seperti orang awam membaca, tetapi dengan hati yang merendah diri dan takutkan Allah (tadarru’) dan khusyuk. Sesekali setelah berlalu satu atau dua muka surat, maka berhenti sejenak memohon keampunan dariNya, memohon ganjaran syurga dariNya dan dijauhi neraka. Bagi murid yang menjalani jalan tarekat, kebiasaannya sheikh akan mengarahnya membaca al-Qur’an bermula dari awal hingga akhir, dan bukannya “ditebuk-tebuk” hanya surah-surah tertentu sahaja. Ada riwayat yang menyebut baginda Rasulullah SAW menganjurkan agar al-Qur’an dikhatamkan sebulan sekali, bermakna satu juzuk sehari. Amalan ini mungkin agak mudah bagi mereka yang lancer membaca al-Qur’an khususnya di kalangan orang Arab atau mereka yang lancar bahasa Arabnya. Bagi mereka yang bukan berbangsa Arab, Imam al-Nawawi menyebut dalam kitabnya al-Adhkar bahawa para Salaf mengkhatam al-Qur’an sekurangnya sekali dalam masa dua bulan – bermakna separuh juzuk sehari. Ada yang mencadangkan tidak kurang dari suku juzuk sehari. Namun apapun, yang penting adalah al-Qur’an hendaklah dibaca walaupun sedikit setiap hari. Sebanyak mana seseorang itu mampu membacanya, maka ianya bergantung kepada tawfiq yang dianugerahkan kepadanya oleh Allah SWT. Lanjutan dari itu juga, mereka yang menjalani jalan tarekat hendaklah mendalami ilmu tajwid agar mampu membacanya baik sepertimana ianya diturunkan. Selain dari itu, seseorang itu perlu turut memiliki naskhah tafsir atau terjemahan ringkas yang menerangkan tentang makna bacaan al-Qur’an tersebut sebagai contoh Tafsir al-Jalalayn oleh Imam al-Suyuti.
Q.Apakah lagi amalan harian lain bagi para pengembara jalan kerohanian?
A. Bagi mereka yang mengikut tarekat, maka selain menjaga solat fardhu dan turut mendirikan solat-solat sunat sebaik mungkin, membaca al-Qur’an yang kebiasaannya dituntut oleh semua tarekat, amalan lain pula bergantung kepada tarekat masing-masing. Di sana ada perbezaannya namun matlamatnya sama untuk menyucikan hati. Antara amalan-amalan yang biasa diamalkan khususnya bagi pengikut tarekat Shadhaliyyah , misalnya adalah seperti berikut:
· Selawat kepada Nabi SAW
· Istighfar
· La ilaha illallah
· Sheikh al-Hashimi dalam kitabnya Miftah al-Jannah misalnya menyarankan sepuluh zikir yang sepatutnya dibaca oleh setiap orang Islam sekurang-kurangnya sekali seumur hidup seperti‘Audhu billah mina sh-Shaytani rajim, Bismillah, Alhamdulillah, La ilaha illa Allah, Subhana -llah, La hawla quwwata illa bi Llah, Allahu Akbar, Astaghfirullah dan Selawat ke atas Junjungan Besar Nabi SAW.
· Begitu juga melazimkan zikir-zikir harian yang mathurat yang dituntut misalnya apabila mahu keluar dari rumah, keluar/masuk tandar, memakai baju dan seumpamanya.
Q. Benarkah ada tuduhan yang mengatakan para sufi dan ahli tarekat juga sering beramal dengan hizib-hizib, doa-doa seperti Hizbul Bahr, Hizbul Nasr dan seumpamanya yang tidak warid dari baginda SAW, dan adakah ini dibenarkan?
A. Ya, benar. Para pengikut tarekat, selain beramal dengan doa-doa, wirid-wirid yang mathur dan jelas bersumberkan hadith dari Baginda SAW juga turut beramal dengan doa-doa, wirid-wirid atau hizib yang disusun oleh para ulama dan para imam atau sheikh tarekat mereka. Wirid-wirid atau hizib ini bukanlah suatu yang menyalahi syariat kerana kata-katanya terkandung dalam al-Qur’an atau al-Hadith cuma susunannya sahaja yang disusun oleh para ulama ini. Dalil yang membenarkan perkara ini adalah sepertimana hadith Buraydah r.a. yang menyebut:
“Ketika aku memasuki masjid bersama Baginda SAW, ada seorang lelaki sedang berdoa “Wahai Allah, aku bermohon kepadaMu dengan pengakuanku bahawa Engkaulah Allah, tiada tuhan melainkan Engkau, Yang Esa, Yang Perkasa, yang tidak beranak dan tidak diperanakkan dan tidak menyerupai sesuatu pun” lalu Baginda SAW bersabda “Demi nyawaku dalam genggamanNya, lelaki itu telah memohon dengan nama Allah Yang Maha Agung, yang sekiranya beliau meminta dengannya pasti akan diberi dan jika beliau berdoa dengannya pasti dikabulkan” [Ibn Hibban, 3:174:892.S]
Peristiwa ini menunjukkan bahawa para Sahabah r.anhum menyusun sendiri doa-doa atau wirid mereka selain dari doa atau wirid yang diajarkan oleh Baginda SAW dan Baginda SAW sama sekali tidak menegahnya bahkan menggalakkannya selama mana ianya tidak bercanggah dengan syariat. Berdasarkan dalil ini, para ulama berpendapat bahawa dibolehkan untuk menyusun sendiri doa-doa atau wirid-wirid dan perkara ini terbukti telah dilakukan oleh imam-imam besar termasuk Imam Nawawi, Imam al-Haddad dan lain-lain. Walllahu ‘alam.
Wa ma tawfiqi illa billah. Wallahu’alam.
[Rencana ini disiarkan dalam majalah Q&A siri 19 terbitan Galeri Ilmu Sdn.Bhd]
Author: Ayob Hussin
Posted: October 12, 2014, 10:42 am
Kisah Sufi: Asy-Syibli
Ikutilah kisah waliyullah ini sebagai teladan….
AKU HANYA IKUT RENTAK BURUNG
Asy-Syibli yang sedang duduk di bawah sebatang pokok sambil berseru: “Hu..hu..hu..hu..hu..”
Akibatnya, orang ramai menyangka bahwa Asy-Syibli telah mengamalkan ajaran sesat kerana berzikir dengan kata-kata yang tidak ada nashnya. “Engkau telah berzikir yang tidak ada nashnya!” kata teman-temannya.
“Mana ada?” bantah Asy-Syibli.
“Engkau berzikir dengan hu hu hu hu hu…itu dari mana sumbernya?” tanya mereka.
“Burung merpati di atas pokok itu telah menyanyi dengan bunyi “ku..ku..ku…..” maka aku mengikuti rentaknya dengan hu..hu..hu..” jawab Asy-Syibli.
Beberapa orang teman Asy-Syibli telah datang mengunjungi beliau yang telah dimasukkan ke rumah orang sakit jiwa kerana telah dituduh gila.
“Siapa kalian?” tanya Asy-Syibli.
“Kami ini sahabat-sahabatmu…” jawab mereka.
Ketika itu juga Asy-Syibli membaling mereka dengan beberapa ketul batu, maka larilah lintang pukang teman-temannya. “Kalian pembohong! Apakah orang yang mengaku sahabat akan lari bertempiaran hanya kerana beberapa ketul batu? Sikapmu ini membuktikan bahwa kamu adalah sahabatmu sendiri, bukan sahabatku.” kata Asy-Syibli.
Author: Ayob Hussin
Posted: October 12, 2014, 10:41 am
Syair Cinta Rabiatull Adawiyah yang menggetarkan hati dari seorang perempuan sufi :


Tuhanku, tenggelamkan aku dalam cintaMu

Hingga tak ada sesuatupun yang menggangguku dalam jumpaMu


Tuhanku, bintang-gemintang berkelap-kelip

Manusia terlena dalam buai tidur lelap

Pintu-pintu istana pun telah rapat tertutup


Tuhanku, demikian malampun berlalu

Dan inilah siang datang menjelang

Aku menjadi resah gelisah

Apakah persembahan malamku Kau Terima

Hingga aku berhak mereguk bahagia

Ataukah itu Kau tolak, hingga aku dihimpit duka,

Demi kemahakuasaanMu

Inilah yang akan selalu ku lakukan

Selama Kau beri aku kehidupan

Demi kemanusiaanMu,

Andai Kau Usir aku dari pintuMu

Aku tak akan pergi berlalu

Kerana cintaku padaMu sepenuh kalbu


Ya Allah, apa pun yang akan Engkau

Kurniakan kepadaku di dunia ini,

Berikanlah kepada musuh-musuhMu

Dan apa pun yang akan Engkau

Kurniakan kepadaku di akhirat nanti,

Berikanlah kepada sahabat-sahabatMu

Kerana Engkau sendiri, cukuplah bagiku


Aku mengabdi kepada Tuhan

Bukan kerana takut neraka

Bukan pula karena mengharap masuk Syurga

Tetapi aku mengabdi,

Kerana cintaku padaNya


Ya Allah, jika aku menyembahMu

Kerana takut neraka, bakarlah aku di dalamnya

Dan jika aku menyembahMu

Kerana mengharap Syurga, campakkanlah aku darinya

Tetapi, jika aku menyembahMu

Demi Engkau semata,

Janganlah Engkau enggan memperlihatkan keindahan wajahMu

Yang abadi padaku


Ya Allah

Semua jerih payahku

Dan semua hasratku di antara segala

Kesenangan-kesenangan

Di dunia ini, adalah untuk mengingat Engkau

Dan di akhirat nanti, diantara segala kesenangan

Adalah untuk berjumpa denganMu

Begitu halnya dengan diriku

Seperti yang telah Kau katakan

Kini, perbuatlah seperti yang Engkau Kehendaki


Aku mencintaiMu dengan dua cinta

Cinta karena diriku dan cinta karena diriMu

Cinta karena diriku, adalah keadaan senantiasa mengingatMu

Cinta karena diriMu, adalah keadaanMu mengungkapkan tabir

Hingga Engkau ku lihat

Baik untuk ini mahupun untuk itu

Pujian bukanlah bagiku

BagiMu pujian untuk semua itu


Buah hatiku, hanya Engkau yang kukasihi

Beri ampunlah pembuat dosa yang datang kehadiratMu

Engkaulah harapanku, kebahagiaan dan kesenanganku

Hatiku telah enggan mencintai selain dari Engkau 


Hatiku tenteram dan damai jika aku diam sendiri

Ketika Kekasih bersamaku

CintaNya padaku tak pernah terbagi

Dan dengan benda yang fana selalu mengujiku

Bila dapat kurenungi keindahanNya

Dia akan menjadi mihrabku

Dan rahsiaNya menjadi kiblatku

Bila aku mati kerana cinta, sebelum terpuaskan

Akan terseksa dan lukalah aku di dunia ini


Oh, penawar jiwaku

Hatiku adalah santapan yang tersaji bagi mahuMu

Barulah jiwaku pulih jika telah bersatu dengan Mu

Oh, sukacita dan nyawaku, semoga kekallah

Jiwaku, Kaulah sumber hidupku

Dan dariMu jua berahiku berasal

Dari semua benda fana di dunia ini

Dariku telah tercerah

Hasratku adalah bersatu denganMu

Melabuhkan rindu 


Sendiri daku bersama Cintaku

Waktu rahsia yang lebih lembut dari udara petang

Lintas dan penglihatan batin

Melimpahkan kurnia atas doaku

Memahkotaiku, hingga hilanglah yang lain, sirna

Antara takjub atas keindahan dan keagunganNya

Dalam semerbak tiada tara

Aku berdiri dalam asyik-masyuk yang bisu

Ku saksikan yang datang dan pergi dalam kalbu

Lihat, dalam wajahNya

Tercampur segenap pesona dan kurnia

Seluruh keindahan menyatu

Dalam wajahNya yang sempurna

Lihat Dia, yang akan berkata

“Tiada Tuhan selain Dia, dan Dialah Yang maha Mulia.”


Rasa riangku, rinduku, lindunganku,

Teman, penolong dan tujuanku,

Kaulah karibku, dan rindu padaMu

Meneguhkan daku

Apa bukan padaMu aku ini merindu

Oh, nyawa dan sahabatku

Aku remuk di rongga bumi ini

Telah banyak karunia Kau berikan

Telah banyak..

Namun tak ku butuh pahala

Pemberian ataupun pertolongan

CintaMu semata meliput

Rindu dan bahagiaku

Ia mengalir di mata kalbuku yang dahaga

Adapun di sisiMu aku telah tiada

Kau biarkan dada kerontang ini meluas hijau

Kau adalah rasa riangku

Kau tegak dalam diriku

Jika aku telah memenuhiMu

Oh, rindu hatiku, aku pun bahagia.
Author: Ayob Hussin
Posted: October 12, 2014, 10:24 am
Apa hubungan kaitnya seekor lalat dengan syurga indah yang memiliki taman-taman sungai-sungai yang mengalir..? Tentu kita tidak dapat melihat apa-apa hubungan kait pun antara seekor lalat dengan syurgawi yang penuh kenikmatan. Tetapi tidak demikian dengan apa yang dialami oleh seorang ulama sufi, ahli kasyaf dan imam besar iaitu Imam Ghazali yang dialami dilihatnya dalam mimpi...
Suatu malam, Imam Ghazali sedang sibuk menulis kitab. Tiba-tiba datang terbang seekor lalat hinggap berdekatannya. Imam Ghazali mengamati lalat itu dan ia kelihatan sedang kehausan. Memang betul tanggapan Imam Ghazali kerana lalat itu kemudian masuk ke dalam bekas tinta air atau pun dakwat pena beliau dan meminum tinta air itu. Beliau membiarkan lalat itu menghisap tinta airnya. Sesudah si lalat puas minum, Imam Ghazali membantunya keluar daripada bekas tinta air itu. Terbanglah lalat itu kembali bagi meneruskan perjalanannya entah ke mana…
Mungkin tidak ada pun yang luar biasa dalam peristiwa itu. Apakah ertinya menolong seekor lalat yang kotor dan hina..? Memang begitulah pandangan manusia selalunya secara umum... tetapi bagaimana pula pandangan Allah..?
Tidak lama selepas kejadian itu Imam Ghazali tertidur dan bermimpi bertemu berhadapan-hadapan dengan Allah s.w.t dalam mimpinya itu Allah s.w.t bertanya kepada Imam Ghazali, " Wahai Ghazali..! tahukah engkau apa yang menyebabkan Aku memasukkan engkau ke dalam syurga-Ku..? "
Imam Ghazali termangu-mangu dan berfikir akan jawapan... beliau menyangkakan semua amal ibadah yang dilakukannya selama ini seperti solat, puasa, zikir dan seterusnya menyebabkan dia dimasuk kedalam syurga Allah s.w.t
Lalu Imam Ghazali menjawab... " kerana ibadah solatku, ya Allah..? "
" Bukan..! " tegas Allah.
Imam Ghazali berkata lagi... " kerana ibadah zakatku, ya Allah..? "
" Bukan..! " tegas Allah lagi.
Seterusnya, Imam Ghazali berkata... " kerana ibadah puasaku, ya Allah..? "
Allah tetap berkalam, " Bukan..! "
Imam Ghazali mencuba lagi... " kerana ibadah hajiku, ya Allah..? "
Allah masih berkalam, " Bukan..! "
Semua jawapan dalam pengetahuan Imam Ghazali ternyata bukan jawapan betul bagi Allah kerana Allah terus berkalam, " Bukan..! "
Akhirnya, Imam Ghazali berkata, " Hanya Engkaulah yang Maha Mengetahui. "
Maka Allah s.w.t berkalam menjelaskan, " Wahai Ghazali..! masihkah engkau ingat sewaktu engkau sedang menulis kitab pada malam hari itu. Terbang seekor lalat masuk ke dalam bekas tinta air mu. Engkau berasa belas kasihan kepadanya dan engkau membiarkan lalat itu minum sepuas-puasnya. Apabila ia selesai minum, engkau membantunya keluar daripada bekas itu. Lalat itu kemudian terbang pergi dengan gembira selepas dahaganya hilang. Dengan sebab itulah yang menyebabkan Aku memasukkan engkau ke dalam syurga-Ku iaitu keikhlasanmu membantu makhluk-Ku walaupun ia hanya seekor lalat. "
Allahu Haq subhanallah... begitulah fadilat amal yang ringin dipandang mata dilakukan dengan ikhlas dengannya mampu membawa Imam Al-Ghazali ketanah taman syurgawi. Sebaliknya amalan yang besar tetapi jika tidak ikhlas bagaikan ia fatamorgana sangkaan yang tiada nilai sandarannya.
Imam Ghazali pernah berkata, " Orang yang tidak berilmu mendapat seksaan, orang yang berilmu tanpa amalan juga menerima seksaan, orang yang beramal tanpa keikhlasan turut juga ia mendapat seksa. " Oleh sebab itulah penting mengamalkan ilmu, amal dan ikhlas ia adalah tiga serangkaian perkara yang tidak dapat dipisahkan.
Kisah ini memberi tahu betapa pentingnya keikhlasan dalam kehidupan harian yang walaupun ianya hanya perkara yang kecil pada pandangan mata tapi ianya besar pada pandangan Allah akan sifat belas kasihan dalam berakhlak walaupun hanya kepada seekor serangga lalat.
Ada orang mendirikan amal ibadah kerana berkehendakan syurga dan ada juga orang menjauhi dosa kerana takutkan neraka. Andai kata syurga dan neraka itu tiada adakah amalan kita itu tadi masih kekal sama sifat kelaku kita itu..? Bukah kah yang wajib diiginkan dan takuti itu Allah s.w.t pemilik yang empunya syurga dan neraka... terlajak perahu boleh diundur terlajak iktikad binasa segala amal...
Wassalam.
Author: Ayob Hussin
Posted: October 10, 2014, 5:28 pm
Sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas r.a, bahawa Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya :
"Bahawa Malaikat Maut memerhati wajah manusia di muka bumi ini 70 kali
dalam sehari. Ketika Izrail datang merenung wajah seseorang,
didapati orang itu ada yang gelak-ketawa.
Maka berkata Izrail : Alangkah hairannya aku melihat orang ini,
sedangkan aku diutus oleh Allah Ta'ala untuk mencabut nyawanya,
tetapi dia masih berseronok-seronok dan bergelak ketawa."
Manusia memang tidak akan sedar bahawa dirinya sentiasa diperhatikan oleh Malaikat Maut itu, kecuali orang-orang yang soleh yang sentiasa mengingati kematian yang akan tiba pada bila-bila masa walaupun di dalam keadaan sihat wal-'afiat. Golongan ini tidak lalai dan sentiasa sedar akan kehadiran Malaikat Maut itu, kerana mereka sentiasa ingatkan Allah dan Rasul-Nya. Apatah lagi jika sering menatap hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan perkara-perkara gho'ib, terutama mengenai hal-hal kematian dan hubungan kaitnya dengan Malaikat Maut itu.
Meski pun mata manusia hanya mampu melihat benda yang nyata, namun manusia tidak mungkin dapat melihat kehadiran Malaikat Maut itu. Namun pandangan mata hati, mereka mampu melihat alam ghaib itu dengan memandang dan berkeyakinan berdasarkan iman dan ilmu yang ada di dalam dada.
Sebenarnya manusia sememangnya sedar bahawa setiap makhluk yang hidup pasti akan mati, apatah lagi bagi ummat Islam. Firman Allah SWT:
كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ
Maksudnya:
Tiap-tiap yang bernyawa akan merasai mati, dan bahawasanya pada hari kiamat sahajalah akan disempurnakan balasan kamu. Ketika itu sesiapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke syurga maka sesungguhnya ia telah berjaya. Dan (ingatlah bahawa) kehidupan di dunia ini (meliputi segala kemewahannya dan pangkat kebesarannya) tidak lain hanyalah kesenangan bagi orang-orang yang terpedaya.
Author: Ayob Hussin
Posted: October 10, 2014, 5:26 pm
Rasulullah SAW bersabda: "Muslim adalah orang yang menjaga tangan dan lisannya terhadap orang lain. Di samping itu juga menyayangi binatang dan tidak menyeksanya."
Baginda SAW juga bersabda: "Suatu hari seorang berjalan. Di pertengahan jalan dia kehausan. Apabila menemui sumur, beliau terus turun dan minum. Ketika naik, dia melihat anjing menjulurkan lidah kerana kehausan. Lelaki itu berkata: "Anjing ini kehausan seperti aku tadi. Lalu dia berikan anjing itu minum. Legalah anjing itu dan bersyukur kepada Allah. Sehingga Allah mengampunkan lelaki itu."
Seseorang bertanya: "Ya Rasulullah, adalah pahala bagi kami bila berbuat baik pada binatang?" Rasulullah SAW menjawab: "Pada setiap yang berhati baik ada pahalanya."
Author: Ayob Hussin
Posted: October 10, 2014, 5:24 pm
Dari Abu Hurairah Ra berkata, Rasulullah Saw bersabda
"Barangsiapa lupa bershalawat kepadaku, maka ia dilupakan jalan menuju surga".
(Al-Hadits).
Seribu kali bersolawat mendapat ganjaran syurga.
Barangsiapa bershalawat kepadaku dalam sehari seribu kali, maka dia tak akan mati sehingga ia dinampakkan dengan syurga
(HR.Abu Syeikh dari Anas RA).
Doa terhalang/tidak dikabulkan jika tidak membaca
shalawat.
Sesungguhnya do'a itu berhenti
diantara langit dan bumi,
tiada naik barang sedikitpun dari
padanya sehingga engkau bershalawat atas Nabimu.
(HR.Tirmidzi).
Author: Ayob Hussin
Posted: October 4, 2014, 6:46 am
Pemahaman Dan Pencerahan apa itu HAQIQAT (hakikat)
حقيق حقيقة حقيقي حقيقية
معنى حقيقة في معجم المعاني الجامع - معجم عربي عربي
حقيقة: ( اسم )
الجمع : حَقَائِقُ
الحقِيقَةُ : الشيءُ الثابتُ يقينًا
الحقِيقَةُ ( عند اللغويين ) : ما استعمل في معناه الأصَلي
حَقِيقَةُ الشيء : خالِصُه وكُنْهُهُ
حَقِيقةُ الأمر : يَقين شأنِه
حَقيقة الرجُل : ما يلزمُهُ حِفْظُهُ والدفاعُ عنه
، الحقِيقَةُ : الرايةُ والجمع : حَقَائِقُ
مؤنَّث حقيق
أهل الحقيقة : المتصوّفة ،
تقصِّي الحقائق : استكشافها ، تتبُّعها والتَّيقُّن منها ،
حقائِقُ أبديَّة : مبادئ أو قوانين مطلقة محيطة بجميع الموجودات ،
حقائق علميَّة : مقطوع بها ،
حقيقةً : في الواقع فعلاً ،
حقيقةً بديهيَّة : تُثبت نفسَها ،
حقيقةً واقعة : ما هو أمر واقع وليس على سبيل المصادفة ،
حقيقةً واقعيّة : الوجود ذهنيًّا أو عينيًّا ،
نصف الحقيقة : بيان أو إفادة تحذف بعض الحقائق الضروريّة بهدف التَّضليل والغشِّ والخداع
حقيقة الشَّيء : كنهُه وخالصُه وجوهره
ظهَر على حقيقته : انكشف أمرُه ، افتُضح ،
في الحقيقة : في الواقع
حَقيِق: ( اسم )
الجمع : أَحِقّاءُ
الحَقيِقُ بالأمْر : الجديرُ به
حقيق : حريص { حَقِيقٌ عَلَى أَنْ لاَ أَقُولَ عَلَى اللهِ إلاَّ الْحَقَّ }
حَقيِقُ عليه كذا : واجب
حقيق: ( اسم )
حقيق : فاعل من حَقَّ
apa yg kita faham dengan hakikat ?
kita sering dengar org agama khasnya org Tasauf bercakap cakap hal hakikat.
Org atau ahli hakikat bermakna org yg terlibat dengan tasauf.
ilmu hakikat bermakna ilmu tasauf atau ilmu sir (rahsia hati dan rahsia mengenal Allah)
Ramai yg kelabu dan keliru dengan istilah hakikat. Saya pernah melihat dan mendengar org tabligh berceramah di masjid kampong saya tentang hakikat.
Dia sentuh "sembahyang hakikat", "puasa hakikat" dan menerangkan kepada "bebudak" tentang hakikat ! MasyaAllah.
Org yg tak pernah mengaji tasauf jangan dok bagi penerangan tentang hakikat, nanti tersasar, habis "bebudak" jadi keliru... akhirnya akan membawa kepada kefahaman yg salah .
Hakikat berada di ranking teratas sebelum makrifat. Sebelum nak sampai hakikat , seseorang ahli suluk itu terpaksa / tidak dapat tidak kena lalu syari'at dan torikat.
Syari'at ialah segala hukum hakam fiqah. Wajib mempelajarinya sebelum berbuat ibadat. Kalau tak belajar hukum fiqah, jangan bermimpi nak masuk torikat pula, kerana disiplin ini kita terpaksa lalui dan patuhi.
Selepas mempelajari ilmu fiqah, paling minima ialah mempelajari ilmu fardu 'ain, ilmu Aquran / tajwid. Kena tahu selok belok agama dan faham hukum yg lima yakni Wajib, Haram, Harus, Makruh dan Sunat.
Ilmu usuluddin adalah asas Agama. Tanpa Usuluddin , Iman seseorang itu dikira tidak sah dan tertolak.
Itulah dua ilmu (tauhid dan fiqah yg asas asas) yg terpaksa kita belajar sebelum melangkah ke jalan Tasauf (Torikat )
Asas asas ilmu tasauf ialah mengenal segala perkara yg boleh menghilang pahala ibadat. Segala sifat mahmuudah (sifat yg dipuji syarak) dan mazmuumah (sifat yg dicela oleh syarak)
Bila murid telah faham akan segala sifat mahmuudah dan sifat mazmuumah, maka murid (yg berminat akan jalan jalan tasauf) akan mula masuk dalam alam SULUK (perjalanan ahli ahli sufi)
Peringkat ini bukan dinamakan ahli sufi lagi, kerana hatinya belum bersih dari sifat mazmuumah dan belum lagi ada sifat mahmuudah. Walaupun kita sering nampak ada org pakai pakaian sufi seolah olah nampak macam abid yg cukup warak, tawadduk... sekiranya ia belum lagi bersih hatinya, maka dia belum lagi dipanggil org sufi (org yg telah suci hatinya)
Di peringkat ini, dia masih dipanggil murid yg Saalik, yg sedang dalam perjalanan (torikat) untuk menyucikan hati.
Guru guru yg mursyid akan membimbing dengan memberinya ijazah zikir dan bacaan apa yg patut untuk diamalkan secara istiqaamah.
Murid akan menjalani riadah dalam suluknya dengan mematuhi apa yg guru pesankan seperti berpuasa, bersolat sunat dan sebagainya yg bersangkut dengan pembersihan hati.
Berapa lama nak sampai atau berapa lama nak naik darjat ?
Tidak sapa yg boleh mengetahui berapa lama. Gurunya pun tak tahu berapa lama murid akan naik darjat.
Ada beberapa peringkat nafsu atau rohani murid kena lalui
1 Ammarah
2 Lawwamah
3 Mulhamah
4 Mutmainnah
5 Radiah
6 Mardiah
7 Alkamil
Antara satu peringkat dengan satu peringkat, terdapat 70 ribu hijab atau 'aqaabah atau rintangan. 'Aqaabah itu terdiri dari 4 unsur atau perkara yakni 'aqaabah dari manusia, dari nafsu diri sendiri, dari Syaitan dan dari Dunia.
4 Musuh inilah yg menjadi hijab dan halangan untuk kita mengenal Allah dan juga menjadi halangan kepada kita menyucikan hati.
Sahabat saya berzikir لا اله الا الله Sehari 12 ribu kali.... 3 tahun baru dia dapat naik satu peringkat ! Itu dikira bernasib baik... ada org 5 tahun lebih... ada orang 10 tahun berzikir baru nak naik darjat ! Ada yg 20 tahun .... !
Kalau tuan tuan dengar ada org baru berzaikir 2 - 3 bulan, lepas tu dia dakwa telah sampai tahap hakikat dan dah jadi wali... tuan tuan kena berhati hati ! Jangan tertipu !
Nak sampai darjat mengenal Allah bukan jalan mudah atau senang senang nak dapat . Tapi bukan mustahil. Terlalu jarang org yg dianugerah begitu. Kalau ada satu kumpulan torikat yg mendakwa ada ramai murid dah sampai tahap wali.... tuan tuan kena berwaspada.......
Saya nak umpamakan perjalanan untuk sampai ke peringakat Hakikat ... begini :
Tuan tuan mesti kenal minyak Kelapa Bukan ?
Dari mana ia berasal ?
Ia berasal dari buah kelapa, dan buah yg hendak dibuat minyak mestilah buah yg masak. Buah yg tidak rosak. Ia terpaksa melalui beberapa proses, seperti mengait buah, kemudian mengupas kulit, mengukur untuk mendapatkan isi kelapa. Kemudian terpaksa memerah isi kelapa untuk keluarkan santan. Santan pula terpaksa dimasak , dididihkan sehingga terbentuknya minyak.
Minyak tak akan dapat kita perolehi tanpa perjalanan dan proses proses di atas !
Begitulah Hakikat. Mustahil kita perolehinya tanpa melalui syari'at, usuluddin, suluk tasauf ......
Org yg sudah sampai ke peringkat hakikat, mereka ini ialah mereka yg mahir, berpengalaman, tahu selok belok hati, perangai manusia, perangai hati dan mereka inilah selayaknya dipanggil GURU MURSYID !!!!
Kenapa dipanggil guru mursyid ?
Kerana dia akan memberi tunjuk ajar, pengajaran dan bimbingan kepada murid muridnya dlm perjalanan (SULUK) . Kerana dia juga telah menjalani segala ranjau, berpengalaman melawan hawa nafsu dan syaitan. Dia juga mengenal dunia dan manusia.
Mana mungkin org yg tidak berpengalaman dan kemahiran menjadi mursyid ??
Author: Ayob Hussin
Posted: September 29, 2014, 3:18 pm
ALLAH AKAN MEMECAH BELAH HARTA ORANG YG MENGINGINKAN DUNIA
Rosulullah saw bersabda, “Barangsiapa ia bangun di pagi buta (pagi sekali) sedang ia berharap hanya pada harta benda (duniawi), maka ALLAH pasti mencerai beraikan urusan orang tersebut dan memecah belah hartanya.
Dan ALLAH menjadikan kefakirannya itu di depan kedua matanya. Dan dunia yang telah tertulis baginya. Dan barangsiapa yang bangun pagi buta dengan mengharap akhirat, maka ALLAH pasti mengumpulkan keinginannya itu dan memelihara harta yang dimilikinya.
ALLAH menjadikan kekayaan di dalam hatinya. Dunia akan mendatanginya dengan penuh hina dina (tak berharga)” (Imam al-Ghazali)
Author: Ayob Hussin
Posted: September 29, 2014, 11:19 am
BILA AKU JATUH CINTA
Allahu Rabbi aku minta izin
Bila suatu saat aku jatuh cinta
Jangan biarkan cinta untuk-Mu berkurang
Hingga membuat lalai akan adanya Engkau
Allahu Rabbi
Aku punya pinta
Bila suatu saat aku jatuh cinta
Penuhilah hatiku dengan bilangan cinta-Mu yang tak terbatas
Biar rasaku pada-Mu tetap utuh
Allahu Rabbi
Izinkanlah bila suatu saat aku jatuh cinta
Pilihkan untukku seseorang yang hatinya penuh dengan
kasih-Mu
dan membuatku semakin mengagumi-Mu
Allahu Rabbi
Bila suatu saat aku jatuh hati
Pertemukanlah kami
Berilah kami kesempatan untuk lebih mendekati cinta-Mu
Allahu Rabbi
Pintaku terakhir adalah seandainya kujatuh hati
Jangan pernah Kau palingkan wajah-Mu dariku
Anugerahkanlah aku cinta-Mu…
Cinta yang tak pernah pupus oleh waktu
Aamiin !
Author: Ayob Hussin
Posted: September 29, 2014, 11:19 am
Dari kitab tasauf:
Menangis....
Dalam sebuah hadis Rasulullah s.a.w bersabda bahawa air mata dari tangisan pembuat dosa yang bertaubat adalah lebih disukai Allah dari tasbih para wali.
Rasulullah s.a.w juga ada bersabda:
"Kejahatan yang dibuat lalu menimbulkan rasa sedih adalah lebih baik dari kebaikan yang menimbulkan rasa takbur."
Anas r.a berkata: Pada suatu hari Rasulullah s.a.w berkhutbah, lalu baginda bersabda dalam khutbahnya itu:
"Andaikan kamu mengetahui sebagaimana yang aku ketahui, nescaya kamu akan sedikit ketawa dan banyak menangis."
Anas berkata: seketika itu para sahabat menutup muka masing-masing sambil menangis teresak-esak.
Jika para Nabi dan rasul serta para sahabat takut menghadapi akhirat, orang hari ini seolah-olah berani dan tidak takut menghadapinya.
Tetapi bila orang soleh berani menghadapi gelombang hidup duniawi, orang hari ini takut dan lemah hati dalam menghadapi kegagalan dan kekecewaan dalam hidup.
Menangis dan menangislah tapi biarlah kena pada tempatnya yang dibolehkan oleh agama. Apa akan jadi jika kita gagal diakhirat? Inilah sebenarnya kegagalan yang total. Jadi kalau perkara ini yang kita tangiskan, memang kenalah pada tempatnya.
Abu Hummah(Shadujja) Bin Adilan Albahily r.a berkata: Bersabda Rasulullah s.a.w:
"Tiada suatu yang lebih disukai oleh Allah dari dua titis dan dua bekas. Titisan airmata kerana takut kepada Allah dan titisan darah dalam mempertahankan agama Allah. Adapun dua bekas adalah bekas dalam perjuangan fisabilillah dan bekas perjuangan kewajiban kepada Allah."
(Riwayat Attirmizi).
Author: Ayob Hussin
Posted: September 29, 2014, 11:12 am
Syahir Hj Alwi shared your photo.


‎Oleh: Mohd. Khafidz bin Soroni

Kisah Sayyid ‘Alawi bin ‘Abbas al-Maliki dengan Syeikh ‘Abdur Rahman bin Sa’di

Suatu ketika Sayyid ‘Alawi duduk dalam halaqahnya di Haram Makki, dan sedang duduk di suatu sudut lain Syeikh ‘Abdur Rahman bin Sa’di, pengarang sebuah kitab tafsir. Orang ramai pula sedang bersolat dan bertawaf. Dan di langit awan mendung sedang berarak. Kemudian hujan pun turun. Air hujan yang turun di atas Kaabah mengalir keluar melalui saluran mizab. Lantas ramai orang bergegas ke mizab tersebut untuk mendapatkan air daripadanya. Lalu mereka membasahkan baju dan badan mereka dengannya sebagai mengambil berkat.


Melihat hal itu, sekumpulan ‘orang badwi’ menegah mereka kerana menyangka ianya adalah syirik. Kata mereka: “Jangan, wahai orang-orang musyrik,.. syirik, syirik!”. Lalu semua orang pun beredar dan menuju ke halaqah Sayyid ‘Alawi. Mereka bertanya tentang perkara tersebut, dan beliau mengharuskannya. Lantas orang ramai pun pergi sekali lagi ke mizab tersebut. ‘Orang-orang badwi’ tadi pergi kepada halaqah Syeikh ‘Abdur Rahman dan mengadu kepadanya. Lantas beliau pun pergi bertemu dengan Sayyid ‘Alawi. Maka ramai orang berkumpul kepada dua orang ulama tersebut.

Kata Syeikh Abdur Rahman: Betulkah tuan mengatakan kepada orang ramai bahawa dalam air hujan tersebut ada barakah? Jawab Sayyid ‘Alawi: Bahkan, ada dua barakah. Balas Syeikh Abdur Rahman: Macammana demikian? Jawabnya lagi: Kerana Allah Ta’ala berfirman dalam kitab-Nya mengenai hujan (ونزلنا من السماء ما ء مباركا) “Dan Kami turunkan daripada langit air yang diberkati”, dan mengenai Kaabah pula (إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا) “Sesungguhnya rumah pertama Allah yang dibina untuk manusia ialah yang berada di Makkah lagi diberkati”.

Maka sekarang terkumpul dua barakah; barakah air hujan dan barakah baitullah ini. Mendengar itu, Syeikh Abdur Rahman merasa takjub: Subhanallah, macammana kami boleh lupa hal ini? Lalu beliau pun berterima kasih kepada Sayyid ‘Alawi dan meminta izin untuk beredar. Lantas kata Sayyid ‘Alawi: Nanti dulu ya syeikh, tidakkah kamu lihat ‘orang-orang badwi’ itu menyangka bahawa apa yang dibuat oleh orang ramai itu sebagai syirik? Mereka tidak berhenti mengkafirkan orang dan melontar mereka dengan tuduhan syirik, sehingga melihat orang yang seumpama tuan yang dapat menegah mereka. Pergilah ke mizab dan ambil air hujan tersebut di hadapan mereka agar mereka membiarkan orang ramai. Kemudian Syeikh Abdur Rahman pun pergi ke mizab dan mengambil sendiri air hujan itu sebagai mengambil berkat. Akhirnya ‘orang-orang badwi’ tadi meninggalkan orang ramai setelah melihat syeikh mereka berbuat demikian.

Syeikh Abdur Rahman bin Sa’di duduk di tengah-tengah.

Kisah ini telah diceritakan oleh Syeikh ‘Abdul Fattah Rawah al-Makki di dalam kitab Thabatnya. Lihatlah bagaimana akhlak para ulama dan keakuran mereka terhadap kebenaran apabila sudah nyata.‎

Author: Ayob Hussin
Posted: September 26, 2014, 8:09 am
JANGAN MENINGGALKAN ZIKIR LANTARAN ENGKAU BELUM SELALU INGAT KEPADA ALLAH S.W.T KETIKA BERZIKIR, SEBAB KELALAIAN KAMU TERHADAP ALLAH S.W.T KETIKA TIDAK BERZIKIR LEBIH BAHAYA DARIPADA KELALAIAN KAMU TERHADAP ALLAH S.W.T KETIKA KAMU BERZIKIR.
SEMOGA ALLAH S.W.T MENAIKKAN DARJAT KAMU DARIPADA ZIKIR DENGAN KELALAIAN KEPADA ZIKIR YANG DISERTAI INGAT KEPADA ALLAH S.W.T, DAN MUDAH-MUDAHAN ALLAH S.W.T AKAN MENGANGKAT KAMU DARIPADA ZIKIR YANG BESERTA KEHADIRAN ALLAH S.W.T DI DALAM HATI KAMU KEPADA ZIKIR DI MANA LENYAPNYA SEGALA SESUATU SELAIN ALLAH S.W.T. HAL YANG DEMIKIAN ITU TIDAKLAH SUKAR BAGI ALLAH S.W.T.
Empat keadaan yang berkaitan dengan zikir:
1: Tidak berzikir langsung.
2: Berzikir dalam keadaan hati tidak ingat kepada Allah s.w.t.
3: Berzikir dengan disertai rasa kehadiran Allah s.w.t di dalam hati.
4: Berzikir dalam keadaan fana dari makhluk, lenyap segala sesuatu dari hati, hanya Allah s.w.t sahaja yang ada.
Bukanlah sukar bagi Allah s.w.t untuk mengubah suasana hati hamba-Nya yang berzikir dari suasana yang kurang baik kepada yang lebih baik hingga mencapai yang terbaik.
Kerohanian manusia berada dalam beberapa darjat, maka suasana zikir juga berbeza-beza, mengikut darjat rohaninya. Darjat yang paling rendah adalah si raghib yang telah tenat dikuasai oleh syaitan dan dunia. Cahaya api syaitan dan fatamorgana dunia menutup hatinya sehingga dia tidak sedikit pun mengingati Allah s.w.t. Seruan, peringatan dan ayat-ayat Allah s.w.t tidak melekat pada hatinya. Inilah golongan Islam yang dijajah oleh sifat munafik. Golongan ini tidak berzikir langsung.
Golongan kedua berzikir dengan lidah tetapi hati tidak ikut berzikir. Lidah menyebut nama Allah s.w.t, tetapi ingatan tertuju kepada harta, pekerjaan, perempuan, hiburan dan lain-lain. Inilah golongan orang Islam yang awam. Mereka dinasihatkan supaya jangan meninggalkan zikir kerana dengan meninggalkan zikir mereka akan lebih dihanyutkan oleh kelalaian.. Tanpa zikir, syaitan akan lebih mudah memancarkan gambar-gambar tipuan kepada cermin hatinya dan dunia akan lebih kuat menutupinya. Zikir pada peringkat ini berperanan sebagai ‘juru ingat’. Sebutan lidah menjadi teman yang mengingatkan hati yang lalai. Lidah dan hati berperanan seperti dua orang yang mempunyai minat yang berbeza. Seorang enggan mendengar sebutan nama Allah s.w.t, sementara yang seorang lagi memaksanya mendengar dia menyebut nama Allah s.w.t. Sahabat yang berzikir (lidah) mestilah memaksa bersungguh-sungguh agar temannya (hati) mendengar ucapannya. Di sini terjadilah peperangan di antara tenaga zikir dengan tenaga syaitan yang disokong oleh tenaga dunia yang cuba menghalang tenaga zikir dari memasuki hati.
Golongan yang ke tiga pula adalah mereka yang tenaga zikirnya sudah berjaya memecahkan dinding yang dibina oleh syaitan dan dunia. Ucapan zikir sudah boleh masuk ke dalam hati. Tenaga zikir bertindak menyucikan hati daripada karat-karat yang melekat padanya. Pada mulanya ucapan zikir masuk ke dalam hati sebagai sebutan nama-nama Allah s.w.t. Setelah karat hati sudah hilang maka sebutan nama-nama Allah s.w.t akan disertai oleh rasa mesra yang mengandungi kelazatan. Pada peringkat ini zikir tidak lagi dibuat secara paksa. Hati akan berzikir tanpa menggunakan lidah. Sebutan nama-nama Allah s.w.t menghalakan hati kepada Empunya nama-nama, merasai sifat-sifat-Nya sebagaimana dinamakan.
Golongan ke empat ialah mereka yang telah sepenuhnya dikuasai oleh Haq atau hal ketuhanan. Mereka sudah keluar dari sempadan alam maujud dan masuk ke dalam hal yang tidak ada alam, yang ada hanya Allah s.w.t. Tubuh kasar mereka masih berada di atas muka bumi, bersama-sama makhluk yang lain. Tetapi, kesedarannya terhadap dirinya dan makhluk sekaliannya sudah tidak ada, maka kewujudan sekalian yang maujud tidak sedikit pun mempengaruhi hatinya. Mereka karam dalam zikir dan yang dizikirkan. Mereka yang berada pada tahap ini telah terlepas dari ikatan manusiawi dan seterusnya mencapai penglihatan hakiki mata hati.
Mereka yang mempunyai penglihatan hakiki mata hati ada dua jenis. Jenis pertama adalah yang mempunyai nama dan tabir penutup. Hijab nama (asma’) tidak terangkat lalu dia melihat di dalam hijab. Dia melihat Allah s.w.t pada apa yang menghijabkannya. Zikirnya ialah nama yang padanya dia melihat Allah s.w.t. Jenis kedua pula ialah yang berpisah dengan nama dan hijab, lalu dia melihat Allah s.w.t dan merasakan ketenangan dengan penglihatan itu. Pada ketika itu tidak sepatah pun ucapan yang terucap olehnya dan tidak sepatah pun kalam yang terdengar padanya. Dia melihat nama itu tidak mempunyai kekuatan hukum apa pun selain-Nya. Bila nama dinafikan tibalah pada wusul (sampai). Bila tidak terlintas lagi nama tibalah pada ittisal (perhubungan). Nama yang tidak lagi terlintas disebabkan kuatnya tarikan dari yang dinamai. Makam ini dinamakan makam al-Buhut (kehairan-hairanan), kerana dia melihat Allah s.w.t dalam kehairan-hairanan, tiada ucapan kecuali pandangan. Inilah makam terakhir di mana semua hati terhenti di situ. Ia adalah tingkatan tertinggi tentang kecintaan terhadap zat Ilahiat.
Pada tahap ini Nur-Nya memancar, menyinar, menjulang naik ke lubuk hati. Peringkat ini sudah tiada zikir dan tiada pula yang berzikir, hanyalah memandang bukan berzikir dan tiada berbalik kembali pandangannya. Inilah hal yang dikatakan faham dengan tiada huraian pemahamannya dan mencapai dengan tiada sesuatu pencapaiannya. Insan di dalam hal ini sudah tidak lagi memohon fatwa, tidak memohon perkenan, tidak meminta pertolongan dan ucapan juga tiada. Baginya setiap sesuatu adalah ilmu dan setiap ilmu adalah zikir. Inilah hamba yang telah benar-benar berjaya menghimpun semua makam dan martabat. Dia sudah melihat takdir-takdir dan melihat bagaimana Allah s.w.t menghalau takdir demi takdir dan melihat bagaimana Allah s.w.t mengulangi takdir-takdir itu dengan berbagai-bagai cara yang dikehendaki-Nya kerana sesungguhnya Allah s.w.t sahaja yang memulakan penciptaan dan Dia juga yang mengulanginya. Penglihatannya tidak berbolak-balik lagi. Dia melihat Allah s.w.t di hadapan dan di belakang apa yang dilihatnya dan melihat Allah s.w.t dalam segala yang dilihatnya.
Apabila kerinduan terhadap Allah s.w.t telah menguasai hati seseorang hingga kepada tahap tiada ucapan yang boleh diucapkan maka keadaan itu dikatakan melihat Allah s.w.t yang tiada sesuatu yang menyamai-Nya, sebagaimana firman-Nya:
Tiada sesuatupun yang sebanding dengan (Zat-Nya, sifat-sifat-Nya, dan pentadbiran)-Nya, dan Dia jualah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat. ( Ayat 11 : Surah asy-Syura )
Author: Ayob Hussin
Posted: September 26, 2014, 4:40 am
Tiada 2 cinta dalam hati

Kata-Kata Hikmah Imam As Syafi'i RH

"Barangsiapa mengaku dapat menggabungkan dua cinta dalam hatinya,cinta dunia sekaligus cinta Allah, maka dia telah berdusta" — Imam As-Syafie

"Jika Ada seorang yang ingin menjual dunia ini kepada ku dengan nilai harga sekeping roti, nescaya aku tidak akan membelinya." (Imam Syafi'e)

"Bila kamu tak tahan penatnya belajar, maka kamu akan menanggung peritnya kebodohan." (Imam Syafie)

Berapa ramai manusia yang masih hidup dalam kelalaian, sedangkan kain kapannya sedang di tenun. (Imam As-Syafii)

Orang yang berilmu dan beradab, tidak akan diam di kampung halaman, tinggalkan negerimu, merantaulah ke negeri orang. (Imam Syafii)

Aku tidak pernah berdialog dengan seseorang dengan tujuan aku lebih senang jika ia berpendapat salah. (Imam Syafií)

Jangan cintakan orang yang tidak cintakan Allah. Kalau dia boleh meninggalkan Allah, apalagi meninggalkan kamu - (Imam Syafie)

Barang siapa yang menginginkan Husnul Khotimah, hendaklah ia selalu bersangka baik dengan Manusia. (Imam As-Syafie)

"Pentingnya menyebarkan ilmu agama. (Imam syafie)

Ilmu itu seperti air. Jika ia tidak bergerak ، Menjadi mati lalu membusuk." (Imam syafie)

"Doa di saat tahajud adalah umpama panah yang tepat mengenai sasaran." (Imam syafie)

"Kamu seorang manusia yang dijadikan daripada tanah dan kamu juga akan disakiti (dihimpit) dengan tanah." (Imam as Syafie)

Perbanyakkan menyebut Allah daripada menyebut makhluk. Perbanyakkan menyebut akhirat daripada menyebut dunia. (Imam syafie)

Ilmu itu bukan yang dihafal tetapi yang memberi manfaat.” — (Imam syafie)

Seorang sufi tidak menjadi sufi hingga ada pada dirinya 4 perkara, malas, suka makan, suka tidur dan berlebih-lebihan (Imam syafie)

Sesiapa yang menasihatimu sembunyi-sembunyi maka ia benar-benar menasihatimu. Sesiapa yang menasihatimu dikhalayak ramai,ia sebenarnya menghinamu'' (Imam syafie)

Empat perkara menguatkan badan
1. makan daging
2. memakai haruman
3. kerap mandi
4. berpakaian dari kapas
4 perkara menajamkan mata
1. duduk mengadap kiblat
2. be
rcelak sebelum tidur
3. memandang yang hijau
4. berpakaian bersih
(Imam syafie)

"Dosa-dosa ku kelihatan terlalu besar buatku, tapi setelah kubandingkan dgn keampunanMu, ternyata keampunanMu jauh lebih besar." - (Imam syafie)

"Bumi Allah amatlah luas namun suatu saat apabila takdir sudah datang angkasapun menjadi sempit" - (Imam syafie)

Jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu.
(Imam syafie)

Sebesar-besar aib (keburukan) adalah kamu mengira keburukan org lain sedangkan keburukan itu terdapat dalam diri kamu sendiri - Imam Syafi'e

Aku mampu berhujah dgn 10 orang berilmu, tapi aku akan kalah pada seorang yg jahil kerana mereka tak tahu akan landasan ilmu. - Imam Syafie
Author: Ayob Hussin
Posted: September 26, 2014, 12:23 am
Kata-Kata Hikmah Imam As Syafi'i RH
"Barangsiapa mengaku dapat menggabungkan dua cinta dalam hatinya,cinta dunia sekaligus cinta Allah, maka dia telah berdusta" — Imam As-Syafie
"Jika Ada seorang yang ingin menjual dunia ini kepada ku dengan nilai harga sekeping roti, nescaya aku tidak akan membelinya." (Imam Syafi'e)
"Bila kamu tak tahan penatnya belajar, maka kamu akan menanggung peritnya kebodohan." (Imam Syafie)
Berapa ramai manusia yang masih hidup dalam kelalaian, sedangkan kain kapannya sedang di tenun. (Imam As-Syafii)
Orang yang berilmu dan beradab, tidak akan diam di kampung halaman, tinggalkan negerimu, merantaulah ke negeri orang. (Imam Syafii)
Aku tidak pernah berdialog dengan seseorang dengan tujuan aku lebih senang jika ia berpendapat salah. (Imam Syafií)
Jangan cintakan orang yang tidak cintakan Allah. Kalau dia boleh meninggalkan Allah, apalagi meninggalkan kamu - (Imam Syafie)
Barang siapa yang menginginkan Husnul Khotimah, hendaklah ia selalu bersangka baik dengan Manusia. (Imam As-Syafie)
"Pentingnya menyebarkan ilmu agama. (Imam syafie)
Ilmu itu seperti air. Jika ia tidak bergerak ، Menjadi mati lalu membusuk." (Imam syafie)
"Doa di saat tahajud adalah umpama panah yang tepat mengenai sasaran." (Imam syafie)
"Kamu seorang manusia yang dijadikan daripada tanah dan kamu juga akan disakiti (dihimpit) dengan tanah." (Imam as Syafie)
Perbanyakkan menyebut Allah daripada menyebut makhluk. Perbanyakkan menyebut akhirat daripada menyebut dunia. (Imam syafie)
Ilmu itu bukan yang dihafal tetapi yang memberi manfaat.” — (Imam syafie)
Seorang sufi tidak menjadi sufi hingga ada pada dirinya 4 perkara, malas, suka makan, suka tidur dan berlebih-lebihan (Imam syafie)
Sesiapa yang menasihatimu sembunyi-sembunyi maka ia benar-benar menasihatimu. Sesiapa yang menasihatimu dikhalayak ramai,ia sebenarnya menghinamu'' (Imam syafie)
Empat perkara menguatkan badan
1. makan daging
2. memakai haruman
3. kerap mandi
4. berpakaian dari kapas
4 perkara menajamkan mata
1. duduk mengadap kiblat
2. be
rcelak sebelum tidur
3. memandang yang hijau
4. berpakaian bersih
(Imam syafie)
"Dosa-dosa ku kelihatan terlalu besar buatku, tapi setelah kubandingkan dgn keampunanMu, ternyata keampunanMu jauh lebih besar." - (Imam syafie)
"Bumi Allah amatlah luas namun suatu saat apabila takdir sudah datang angkasapun menjadi sempit" - (Imam syafie)
Jadikan akhirat di hatimu, dunia di tanganmu, dan kematian di pelupuk matamu.
(Imam syafie)
Sebesar-besar aib (keburukan) adalah kamu mengira keburukan org lain sedangkan keburukan itu terdapat dalam diri kamu sendiri - Imam Syafi'e
Aku mampu berhujah dgn 10 orang berilmu, tapi aku akan kalah pada seorang yg jahil kerana mereka tak tahu akan landasan ilmu. - Imam Syafie
Author: Ayob Hussin
Posted: September 25, 2014, 10:11 pm
Photo: JANGAN MARAHKAN WAHHABI!  Jangan marahkan Wahhabi, Kerana mereka telah memilih itu, Jalan yang mereka sukai dan cintai, Menegakkan apa yang mereka fikir benar, Membanteras apa yang mereka fikir sesat, Biarkan mereka mendakwa diri SALAFI Manhaji, Kerana mereka fikir merekalah pengamal ajaran Salaf, Kerana mereka telah memilih jalan itu, Mereka bertanggungjawab atas pilihan mereka, Kerana TUHAN itu maha ADIL, Hambanya diberikan PILIHAN, Memilih jalan yang mereka kehendaki, DIA bina jalan jalan untuk dilalui, Oleh setiap PENCARI KEBENARAN.  Adapun KEBENARAN itu, Ia halus dan seni, Hanya didapati dengan hati budi, Sanad bersambung dari akarnya, Ia bukan sekadar ditemui dari membaca, Tulisan itu dicari dari mana datangnya, Dipelajari dari ahlinya, Dapat barokah ijazah musalsalnya, Warisan ilmu Muhammad Khatamunnubuwwah, Sallallahuailahi wasallam.  Jangan marahkan Wahhabi! Kerana mereka dihadirkan sebagai ujian, Penapisan dan pemurnian, Di mana salah di mana kebenaran, Bahawa ucapan Nabi SAW itu benar, Akan datang satu kumpulan tampak lebih Islam, Hafal berhujjat mengguna Hadis dan Firman, Tapi kebenaran TUHAN tidak mampu mereka zahirkan, Bahkan tidak dapat melepasi tenggorokan mereka, Iman meluncur keluar dari dada, Seperti panah dilepas dari busurnya....  Marahkan diri mu wahai ASWAJA? Salahkan diri mu wahai ASWAJA? Sebab tak mampu menghadapi WAHHABIAH? Sebab kamu sendiri telah menelan sistem SEKULARISMA? Menelan sistem kewangan FIAT RIBA? Membiarkan ajaran Sunnah para Syarif dihina nista? Membungkus mereka dengan gelaran SYI'AH GHULATIYAH? Sistem kesultanan dipijak diludah? Membiarkan diri bergelumang Liberalisma agama? Tanpa sadar kita membiarkan diri kita... Dalam kebinasaan dan kezaliman kita sendiri...  Maka itulah masanya, Dimunculkan WAHHABIAH, Untuk kita, semua... Agar kita mencari YANG BENAR, Menyelamatkan ummah, Sampai saatnya kebangkitan TIBA, Kita berada di saf hadapan, Untuk perang sabilillah, Mempertahankan AQIDAH, Ahlisunnah waljamaah (ASWAJA).  http://youtu.be/Gdryze0ODz8

JANGAN MARAHKAN WAHHABI!

Jangan marahkan Wahhabi,
Kerana mereka telah memilih itu,
Jalan yang mereka sukai dan cintai,
Menegakkan apa yang mereka fikir benar,
Membanteras apa yang mereka fikir sesat,
Biarkan mereka mendakwa diri SALAFI Manhaji,
Kerana mereka fikir merekalah pengamal ajaran Salaf,
Kerana mereka telah memilih jalan itu,
Mereka bertanggungjawab atas pilihan mereka,
Kerana TUHAN itu maha ADIL,
Hambanya diberikan PILIHAN,
Memilih jalan yang mereka kehendaki,
DIA bina jalan jalan untuk dilalui,
Oleh setiap PENCARI KEBENARAN.

Adapun KEBENARAN itu,
Ia halus dan seni,
Hanya didapati dengan hati budi,
Sanad bersambung dari akarnya,
Ia bukan sekadar ditemui dari membaca,
Tulisan itu dicari dari mana datangnya,
Dipelajari dari ahlinya,
Dapat barokah ijazah musalsalnya,
Warisan ilmu Muhammad Khatamunnubuwwah,
Sallallahuailahi wasallam.

Jangan marahkan Wahhabi!
Kerana mereka dihadirkan sebagai ujian,
Penapisan dan pemurnian,
Di mana salah di mana kebenaran,
Bahawa ucapan Nabi SAW itu benar,
Akan datang satu kumpulan tampak lebih Islam,
Hafal berhujjat mengguna Hadis dan Firman,
Tapi kebenaran TUHAN tidak mampu mereka zahirkan,
Bahkan tidak dapat melepasi tenggorokan mereka,
Iman meluncur keluar dari dada,
Seperti panah dilepas dari busurnya....

Marahkan diri mu wahai ASWAJA?
Salahkan diri mu wahai ASWAJA?
Sebab tak mampu menghadapi WAHHABIAH?
Sebab kamu sendiri telah menelan sistem SEKULARISMA?
Menelan sistem kewangan FIAT RIBA?
Membiarkan ajaran Sunnah para Syarif dihina nista?
Membungkus mereka dengan gelaran SYI'AH GHULATIYAH?
Sistem kesultanan dipijak diludah?
Membiarkan diri bergelumang Liberalisma agama?
Tanpa sadar kita membiarkan diri kita...
Dalam kebinasaan dan kezaliman kita sendiri...

Maka itulah masanya,
Dimunculkan WAHHABIAH,
Untuk kita, semua...
Agar kita mencari YANG BENAR,
Menyelamatkan ummah,
Sampai saatnya kebangkitan TIBA,
Kita berada di saf hadapan,
Untuk perang sabilillah,
Mempertahankan AQIDAH,
Ahlisunnah waljamaah (ASWAJA).

http://youtu.be/Gdryze0ODz8
Author: Ayob Hussin
Posted: September 23, 2014, 4:11 am
Author: Ayob Hussin
Posted: September 23, 2014, 2:09 am
Percayalah ... tanpa pertolongan Allah kita manusia tak akan mampu mengalahkan iblis dan syaiton... malah terlalu mudah iblis mengenakan kita

Kisah yg diceritakan dlm kitab kuning telah menceritakan ada seorang hamba Allah sangat teringin nak melihat iblis dan syaitan, tapi dilarang oleh gurunya. Tapi dia berkeras juga ingin melihat alam ghaib. 

Bila dah banyak kali dia memohon , akhirnya gurunya berdoa agar dia dapat berinteraksi dengan alam ghaib syaitan dan iblis.

Bila sudah dapat berinteraksi dengan makhluq makhluq ghaib... satu hari ada di kalangan makhluq halus (iblis) berkata kepadanya bahawa dia antara manusia yg berumur panjang, umurnya melebihi 100 tahun baru meninggal.

Ketika itu si murid tadi berasa dia dia masih terlalu awal dan muda, boleh lah dia berseronok... apa guna dia beramal ibaadat padahal dia masih lagi ada umur yg terlalu panjang. Dia tidak mengetahui pun itu adalah tipu daya syaitan.

Sejak dari itu dia mula berbuat jahat dan maksiat. Dia tidak mengetahui yg kejahatan dan maksiat akan menyebabkan datangnya penyakit. Tak lama lepas itu dia terkena penyakit ... namum dia masih tidak sedarkan diri ... terus menerus dia meninggalkan ibaadat......

Semasa dia sakit itulah dia terjatuh dan nazak..... baru lah dia sadar dia telah ditipu oleh Iblis tapi sudah terlambat !
Author: Ayob Hussin
Posted: September 21, 2014, 9:28 am
Semua manusia akan binasa melainkan org beriman... dan org beriman juga akan binasa melainkan ia beramal soleh.. dan org yg beramal soleh juga binasa melainkan mereka yg senantiasa beramal dengan amalan yg benar (Haq) yakni beramal tanpa ilmu akan menyebabkan kebinasaan.... dan org yg berilmu tanpa ada ikhlas juga akan binasa....... org ada semua di atas ditambah pula dengan adanya ikhlas.... iblis dan syaitan tidak mampu lagi menggodanya.....

KEBINASAAN ITU BERAWAL DARI BANGGA DIRI

Suatu ketika Abu Ubaidah ra pernah menjadi imam bagi masyarakatnya. Selepas shalat ia berujar:

“Setan terus berupaya membesarkan hatiku sehingga aku merasa bahwa aku memiliki keutamaan (derajat) dari orang lain. Akhirnya aku memutuskan untuk tidak akan pernah menjadi imam bagi orang lain selama hidupku.”
(Mawa’izh as shahabah, Shalih Ahmad al S
yami).

Saudaraku..
Ketika kita mendengar nama Abu Ubaidah bin Jarrah disebut, maka yang terekam di benak kita adalah:
Ia sahabat yang diberi gelar oleh Nabi saw “aminu hadzihil ummah” kepercayaan umat ini.

Ia adalah sahabat yang digelari “amirul umara”, panglima besar.
Ia adalah sahabat yang merelakan beberapa giginya rompal demi mencabut dua buah mata rantai baju besi penutup kepala Rasulullah yang menancap di kedua belah pipinya.

Ia adalah orang yang dikirim Nabi saw sebagai bala bantuan bagi Amru bin Ash ra di pertempuran Dzatus Salasil. Dan seterusnya.

Dari sikap hidup sahabat agung ini, kita dapat menggali mutiara berharga bagi hidup kita.

• Waspada terhadap tipu daya setan. Di mana makar dan bisikannya cukup berwarna. Berbeda antara satu orang dengan yang lainnya.

• Terhadap orang shalih, berilmu pengetahuan dan ahli ibadah, setan sengaja menghadirkan rasa ujub (bangga diri) dengan amal shalih yang pernah diukirnya. Dengan label ilmu yang dimilikinya, merasa memiliki kelebihan dari orang lain dan mempunyai keutamaan beberapa tingkat dari orang lain.

• Kekhawatiran sahabat dengan bisikan halus setan yang terkadang membuat kita terbuai.

• Terkadang kita terpesona dengan kelebihan yang kita punya; ilmu yang lebih tinggi dari orang lain. Amal shalih yang mengungguli orang lain. Sedekah yang banyak kita keluarkan. Ukiran amal baik yang banyak diakui oleh orang-orang di sekitar kita. Dan seterusnya. Kita tak sadar bahwa setan sedang menggiring kita untuk memusnahkan pahala kebaikan kita, yang telah kita perbuat dengan susah payah.

• Tersanjung dengan pujian orang terhadap kita sebagai; ahli ibadah, qari’ al Qur’an, imam yang indah bacaannya, ulama panutan, ulama yang tawadhu’, berbudi pekerti luhur dan yang senada dengan itu. Jika ini yang kita rasakan, berarti kita telah terjebak pada permainan setan yang akan membinasakan kita. Memusnahkan amal baik kita. Menghancurkan ukiran amal ibadah kita.
Ya Rabb, bimbinglah kami untuk mengenali tipu daya musuh kami; setan yang terkutuk. Amien. Wallahu a’lam bishawab.
Author: Ayob Hussin
Posted: September 21, 2014, 9:12 am